Skip to main content
News

Sammen om Drammens gründerhus

By 3 April 2022No Comments

Sammen om Drammens gründerhus

Med «hele byen» i ryggen, skapes nå Drammens gründerhus. Målet er å utvikle et kraftsenter for innovasjon og entreprenørskap. I desember er det klart for åpning. Det skjer i en av Nordens mest bærekraftige kontorbygninger, SporX i Dr. Hansteins gate 13 like ved Drammen stasjon.

Gründerhuset, som er et av hovedtiltakene i Næringsvekst 2020vil bli kraftsenteret i omstillingen av drammensregionens næringsliv. Det skal bli en arena der gründere samles i et miljø med vekt på kreativitet og kommersialisering av forretningsideer.

– Målet er å utvikle et økosystem der eksisterende bedrifter, gründere og finansinstitusjoner samarbeider tett med myndighetene og regionens ledende utdannings- og forskningsmiljøer, uttaler lederen av styringsgruppa for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad.

Egne krefter

Styringsgruppa for Næringsvekst 2020 ba Næringsforeningen realisere gründerhuset etter at vinneren av Næringsvekst 2020s konkurranse, The Creators Community/Mesh, måtte utsette etableringen i Drammen på grunn av Covid-19-pandemien.

Mesh-utsettelsen representerte derfor en utfordring for gründerhus i Drammen, en satsing som er forankret i Drammen kommunes næringsplan og er det største enkelttiltaket i Næringsvekst 2020.

– Nå viderefører vi samarbeidsånden fra omdømmeprosessen og Næringsvekst 2020. Vi løfter byen og regionen sammen, sier Kjølstad.

Står klare

Drammens eksisterende næringsliv har respondert svært positivt på invitasjonen til å samarbeide med gründerhuset.

– Det er tydelig at bedriftene i Drammen ser verdien av få i gang et gründerhus med nasjonale ambisjoner.  Syv firmaer har forpliktet seg til å være samarbeidspartnere de to første årene. Samtidig har Universitetet i Sørøst-Norge(USN) blitt med. Det vil gi gründerne nyttig nettverk og bidra til sterk forbindelse mellom akademia, det eksisterende næringslivet og de nye selskapene som dannes, sier Kjølstad.

Forsterker bærekraftprofilen

– For Vestaksen Eiendom er det en ære å kunne ønske gründerhuset velkommen som leietaker i SporX. Det forsterker bygningens profil som innovativ og bærekraftig, og gründerhuset vil bidra med liv, energi og kreativitet – noe våre øvrige leietakere vil ha stor nytte av, sier Sindre Juel Berg, konstituert administrerende direktør i Vestaksen Eiendom.

Grunnfinansieringen til gründerhuset kommer fra prosjektet Næringsvekst 2020, et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Med to millioner fra prosjektet som basis, har Næringsforeningen i Drammensregionen påtatt seg rollen som koordinator og driftsansvarlig de to første årene.

Scale Leap Capital: – Investerer i teknologiselskaper

| News | No Comments
Scale Leap Capital ble medlem hos Drammen Works både for nettverket, for å kunne delta på relevante arrangementer - og ikke minst for å følge med på hva som rører…

EY: – Viktig å holde på god kompetanse i Drammen

| News | No Comments
Ernst & Young (EY) mener det er en del av deres samfunnsrolle å bidra med sin kunnskap for å støtte startups og scaleups.

Napop: – Satser på hydrogen

| News | No Comments
NAPOP satser stort på hydrogenproduksjon. Selv om gründerne ikke er fra Drammen, valgte de å bli medlem hos Drammen Works for å være nærmere potensielle kunder.

Motta nyhetsbrev

    Våre partnere