om drammen works

Drammen kommune har et bredt og variert næringsliv i en region med positiv utvikling og vekst. Etter et tiår med omdømmebygging, byfornying og byutvikling, fremstår Drammen i dag som en av de mest attraktive regioner på Østlandet, både for næringsetablering og som bostedskommune. Vi har fokus på næringslivet så næringslivet kan ha fokus på sitt.

Næringsforeningen i Drammensregionen har på oppdrag fra Drammen kommune og næringslivet i Drammen igangsatt og driver «Næringsvekst 2020», et fireårig prosjekt som skal være en forsterker for innovasjon og vekst. Arbeidet er organisert innenfor de fire satsningsområdene eiendomsutvikling, helsenæring, besøksnæring og gründersatsning.