Skip to main content
News

Nettverk gjennom Drammen Works

Nettverk gjennom Drammen Works

Et nettverk handler om å gi muligheten til å samarbeide med andre for å kunne dele, utvikle kunnskap og teknologi. I gode nettverk får deltakerne til mer sammen enn hver for seg. En avgjørende faktor for et slikt samarbeid er tillit og gode personlige relasjoner.

Gjennom medlemskap i Drammen Works legger vi til rette for et verdifullt nettverk som er genuine, ekte og autentisk gjennom våre møteplasser som kan være frokostmøter, større arrangementer eller 1-1 kobling mellom de ulike aktørene.

Det er gjennom samarbeid at vi kan bli bedre sammen og skape rom for nye muligheter sammen. Nettverk gjennom Drammen Works gir deg tilgang på nye perspektiver, informasjon og innsikt som er diversifisert, oppdateringer på nye trender, møte nye og spennende mennesker som kan gi deg og din bedrift økt verdiskaping.

Hvorfor og hva er verdien med et nettverk?

Her vil jeg komme med noen punkter (ikke uttømmende liste):

  1. Kobler mennesker og ideer
  2. Kan bidra til karriereløft
  3. Finne nye samarbeidspartnere
  4. Kan gi økt verdiskaping for din virksomhet
  5. Kultur for læring og deling
  6. Øke mangfoldet i nettverket

Medlem i Drammen Works, Inger-Lise Gårsrud hos InWaves, beskriver hva nettverk betyr og hvordan Drammen Works bidra til deg:

– For meg er egentlig nettverk alt. Det er påfyll av energi og kompetanse, og kan gi muligheter til samarbeid og kunder. At Drammen Works setter dette i system gjør at jeg også kan bli kjent med mennesker jeg naturlig ellers ikke ville blitt kjent med. Det utvider nettverket med mange spennende mennesker.

Våre samarbeidspartnere og medlemmer dekker alt fra små til store aktører i regionen innenfor finans, helseteknologi, akademia, it- og teknologimiljøer, kreativ næring, eiendom og investorer. Vi er i gang for fullt med å bygge opp en arena for startup-miljøet i regionen. Med så mange spennende aktører i Drammen Works gir det også muligheter for de som både ønsker og ser mulighetene.

Til slutt så vil jeg si at relasjonene gir ikke bare muligheter, men de forplikter også. Det siste er kanskje ofte underkommunisert når man snakker om nettverk, men det å ta vare på relasjonene i nettverket er gjensidig forpliktende.

Ønsker du å vite mer om medlemskap i Drammen Works og fordelene du som gründer kan oppnå? Les mer her!

Motta nyhetsbrev

    Våre partnere