Skip to main content
News

Napop: – Satser på hydrogen

By 2 May 2023May 3rd, 2023No Comments

Napop: – Satser på hydrogen

NAPOP satser stort på hydrogenproduksjon. Selv om gründerne ikke er fra Drammen, valgte de å bli medlem hos Drammen Works for å være nærmere potensielle kunder.

I 2021 startet Aage Bjørn Andersen og Terje Paulsen opp NAPOP, som står for Not a part of the problem. De har begge lang erfaring med å jobbe med hydrogen innen maritim næring fra tidligere, men så et potensial som de ønsket å teste ut.

– Det startet med et utredningsprosjekt om mulighetsvinduet rundt produksjon av hydrogen i Modum, som resulterte i en del gode caser for oss, sier Aage Bjørn.

NAPOP har lansert to produkter: En mobil brenselcelledrevet generator som produserer elektrisk energi – en energistasjon, og en hydrogendrevet varmesentral. De mener at grønn energiproduksjon er fremtiden, og ønsker å redefinere hvordan man tenker på og bruker hydrogen.

Satser på bygg og anlegg

Når det gjelder produksjon av hydrogen, har NAPOP et klart mål. Av de 12.000 tonn med hydrogen som selskapet selv vil ha bruk for innen 2027, skal minst 15 prosent være produsert av NAPOP. For å nå dette målet, har de blant annet signert en intensjonsavtale med Sysle Energipark i Modum, om å sette opp hydrogenproduksjon hos dem i 2024. De arbeider også med en kombinasjonsbruk der hydrogenproduksjon skal levere biproduktene oksygen og varme til et landbasert oppdrettsanlegg.

– Alt henger sammen med alt. Skal man klare å etablere en verdikjede for hydrogen, må man ha tankene i alle de involverte fasene. Vi har tidligere utviklet elektrolyseanlegg og katalysatorer der hydrogen er sentralt. Fra denne erfaringen har vi utviklet energisentralen og varmesentralen, sier Aage Bjørn.

I det grønne skiftet vil hydrogen spille en vesentlig rolle, ikke minst der man har temporære og mobile energibehov. I bygg- og anleggssektoren har myndighetene etablert sterke insentiver for omstilling bort fra fossile energibærere. Målsetningen er at sektorens utslipp skal reduseres med 50 prosent innen 2025.

– Denne bransjen responderer og er derfor et klart tidlig marked for NAPOPs energistasjoner og varmesentraler. Vi starter med bygg og anlegg, fordi det er korteste vei til mål. Det er en bransje som det presses frem en endring i, og som er villige til å investere for å bli grønnere, sier Aage Bjørn.

Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge

Drammen nært mange potensielle kunder

I fjor høst ble de medlemmer hos Drammen Works, det til tross for at Terje bor i Modum og Aage Bjørn i Lillestrøm.

– Drammen blir sånn omtrent midt mellom de to stedene, samtidig som det er veldig sentralt mot potensielle kunder i Oslo og andre steder på Østlandet. Vi har også en sterk tilknytning til kraftproduksjon som er knyttet til Drammensvassdraget, sier Aage Bjørn.

Starten av 2023 var veldig hektisk for NAPOP, med et demoprosjekt som var ferdig i mars. De har derfor ikke fått benyttet seg så mye av fordelene med å være medlem hos Drammen Works ennå.

– Fremover nå skal vi brette opp ermene og benytte oss av mulighetene og nettverket som medlemskapet i Drammen Works gir oss, sier han.

Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge

Hektiske dager

En del av grunnen til at det ble Drammen, er at det her i området er mange store industribedrifter som har behov for mye varme. For eksempel gips, papir og treforedling.

– Man vet at elektrisk energi kommer til å være en mangelvare i fremtiden, og at hydrogen kan være en løsning på den utfordringen, sier Aage Bjørn.

De er foreløpig kun to ansatte i NAPOP, men de har flere personer som er tilknyttet dem innen ulike fagområder. Det er en hektisk hverdag for de to gründerne, og nå jobber de mot neste mål.

– Akkurat nå jobber vi mot en emisjon som vi skal gjennomføre i sommer. Det gjør vi for å kunne jobbe enda raskere videre mot målet vårt, sier Aage Bjørn.

Motta nyhetsbrev

    Våre partnere