Skip to main content
News

USN: – Vil få kompetansearbeidsplasser til Drammen

By 12 April 2023April 13th, 2023No Comments

USN: – Vil få kompetansearbeidsplasser til Drammen

For Universitetet i Sørøst-Norge var det helt naturlig å inngå partnerskap med Drammen Works.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er den største aktøren innen utdanning og forskning i drammensregionen, og tiltrekker seg mange studenter fra fjern og nær. USN Handelsskolen har vært med som partner hos Drammen Works helt fra starten, og de gleder seg til å se hva de kan få ut av samarbeidet de neste årene.

– For oss er det fint å inngå i et bredt partnerskap innen nyskaping og innovasjon. Dette er realisering av USN sin strategi for å være profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsengasjert, og som gir en vinn-vinn-situasjon for både oss, Drammen Works og regionen, sier Thomas Brekke, førstelektor for USN Handelshøyskolen.

Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge

Viktig samarbeidsarena for studenter og ansatte

I løpet av partnerskapet har flere faglærere ved USN hatt innlegg på frokostmøter eller andre arrangementer hos Drammen Works. Thomas selv har holdt foredrag om gründerskap i krise.

– Temaet var om en krise vil hemme eller fremme gründerskap. Vi var tre stykker som holdt innlegg og deretter diskuterte dette og med de som hadde møtt opp. Slike arenaer er kjempeflotte for å synliggjøre USN sin kunnskap om dette og på andre fagområder, sier Thomas, og legger til:

– I tillegg er disse arrangementene en viktig arena for våre forskere, hvor de får viktig erfaring i å formidle og diskutere forskning på en populærvitenskapelig måte.

Thomas mener partnerskap med Drammen Works er et konkurransefortrinn for USN. Det gjør dem mer synlige, og dermed mer attraktive for potensielle studenter og ansatte.

Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge

Lærer næringslivet å kjenne

For USN Handelshøyskolen sin del har en viktig del av å være involvert i Drammen Works, vært å lære næringslivet i Drammen å kjenne. Både nye aktører og det etablerte næringslivet.

– Drammen har en stor variasjon av arbeidsplasser, men veldig få kompetansearbeidsplasser. Vi har lyst til å bidra til å styrke Drammen som et attraktivt bo- og arbeidsmarked gjennom å tilby kompetansearbeidsplasser til byen. Gjennom Drammen Works ser vi enda bedre hvilket næringsliv som er etablert her og hva som mangler, sier han.

Han nevner at Drammen og Lier er en slags «blind spot» i teknologiaksen mellom Kongsberg og Lysaker. Det bør det være mulig å endre på, og samspillet mellom USN Handelshøyskolen og Drammen Works kan være en bidragsyter til det arbeidet.

Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge

Nettverket har stor betydning

Nettverket av startups og partnere som Drammen Works har åpnet opp for nye muligheter for USN Handelshøyskolen.

– Nettverksarbeidet har en veldig stor betydning og verdi for oss. Når man møtes over en stund og blir kjent, bygger man en tillit og forståelse for hverandres utfordringer. Det leder til nye prosjekter, for eksempel en bachelor i informatikk som vi har satt sammen med andre partnere fra Drammen, sier førstelektoren.

Samtidig ser de også et potensiale for at forskning- og utviklingsporteføljen til USN Handelshøyskolen kan utvides.

– Gjennom nettverket kan vi inngå allianser som styrker våre forskningssøknader og forskning. Ofte når vi skriver søknader, forutsettes det at forskningen er anvendelig for noen, og det kan nettverket bidra til å dokumentere. For å få dette til på en god måte, er vi avhengig av å lære hverandre å kjenne og forstå de ulike mekanismene. Næringslivet trenger å lære seg vår verden og motsatt, sier Thomas.

Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge

Motta nyhetsbrev

    Våre partnere