Skip to main content
News

Sopra Steria: – Vi vil skape netto tilvekst av teknologer i Drammen

By 2 February 2023February 13th, 2023No Comments

Fra venstre: Bård Tollefsen, Forretningsutvikler i Sopra Steria | Toril Lislien, Næringssjef i Drammen kommune | Anja Helen Kandal, First Risk Capital AS | 

Sopra Steria: – Vi vil skape netto tilvekst av teknologer i Drammen

Sopra Steria er partner i Drammen Works og ønsker å bidra til at Drammen blir en teknologiby.

IT-konsulentselskapet Sopra Steria bistår kunder på hele spekteret av deres digitale reise, fra utvikling av programmer til rådgivning. De siste årene har selskapet satset bredt og opprettet åtte regionkontorer. Ett av disse kontorene ligger i samme lokale som Drammen Works – Spor X.

Bård Tollefsen er prosjektleder og forretningsutvikler i Sopra Steria. Én av oppgavene hans er å holde i eksterne samarbeid, som partnerskapsavtalen med Drammen Works. Han er klar på at deres bidrag i Drammen Works er en del av en langsiktig strategi om å bidra til vekst og utvikling i regionen.

– Vi er partner i Drammen Works fordi vi ønsker å være med og skape vekst. Tidligere var det ikke grobunn for et teknologimiljø i regionen. Men vi har sett et stort skifte de siste årene. Flere store selskaper etablerer seg her for å skalere opp, og kundene ønsker også mer lokal tilhørighet. Sopra Steria Drammen lander stadig flere lokale kunder som setter pris på at vi tenker regionalt, samtidig som vi har en solid nasjonal muskel og nedslagsfelt, sier Bård.

Drammen Tech oktober 2022

Positive synergier over tid

Fra sentralt hold forventes det å se return of investment i samarbeid som dette, og det mener Sopra Steria allerede at de gjør. Når man løfter blikket og bidrar i helheten av å bygge teknologi, både for kunder, men også for samfunn, så smitter det over i synergieffekter for Sopra Steria i form av enklere rekruttering og markedsføring av oss selv som en ny aktør.

– Vi er selvsagt tjent med at det kommer flere bedrifter til regionen. Det er derfor vi er her. Ved å være partner i Drammen Works har vi ytterligere en kanal hvor vi kan vi sette oss selv på kartet og få fotfeste som en aktør som tar samfunnsansvar. Vi skal både betjene større nasjonale aktører samtidig som vi ønsker å være en motor for lokale bedrifter som ønsker å ta nye steg. Drammen Works er en del av vår strategi for å sette preg på byen, sier Bård.

Adnan Afzal, Daglig leder i Drammen Works

Fellesskap og møteplasser

Sopra Sterias bidrag inn til Drammen Works handler både om tilgang til konkret IT-kompetanse, men vel så viktig er møteplasser som skal gagne den regionale veksten.

Fellesskap og kontakter er avgjørende for de fleste startups. Sopra Steria har blant annet vært en av de viktigste bidragsyterne til formatet AfterTech som arrangeres to ganger i halvåret. AfterTech handler om innovasjon og teknologi, faglig og sosial mingling.

– I august skal vi selv stå for innholdet, og da involverer vi også markedsapparatet fra Oslo for å heve kvaliteten ytterligere. Vi deltar selv med så mange som mulig og bruker også vårt store nettverk til å promotere arrangementene, forteller Bård.

Å kunne vise til faste møteplasser er også positivt for Sopra Steria selv som arbeidsgiver.

– Når vi skal ansette nye, spør de gjerne om miljø og møteplasser. Da er det veldig positivt for oss å kunne vise til nye og faste møteplasser som AfterTech, sier Bård.

Drammen Works sine lokaler på SporX

Regions-patrioter

Sopra Steria har nå 55 ansatte i Drammen. Av disse er de aller fleste nyansatte, og kun noen få overflyttet fra et annet kontor. Flere er rekruttert fra toget. Mange dyktige mennesker reiser inn til Oslo fordi det er et stort marked av spennende arbeidsplasser. Sopra Steria synes det er hyggelig å se at de nå lokalt representerer noe så spennende som gjør at de får sterke søkere, samtidig som de kan vokse raskt.

– Mange av våre ansatte er herfra, de bor i området og er opptatt av det lokale. Det blir en ekstra motivasjon når man kan kjenne pulsen på det som skjer og bidra til nyskaping i egen by. Vi får nesten kalles oss regions-patrioter, smiler Bård og legger til at Sopra Steria har en ansatt-kultur som er helt unik.

Drammen Tech oktober 2022

Håper å inspirere andre store aktører

Sopra Steria er et enormt selskap, med til sammen 46.000 medarbeidere i 25 land. I Norge teller de snart 3000 ansatte, og regnes som landets ledende selskap innen digitalisering.

– Vi håper å kunne inspirere flere større aktører til å bli med på reisen med Drammen Works. Det er så mye vi som er store kan bidra med, som gir vekstbedrifter gode forhold. Vi har stor glede og nytte av samarbeidet med Drammen Works, og oppfordrer andre til å være med på å løfte frem denne satsingen, avslutter Bård Tollefsen.

Motta nyhetsbrev

    Våre partnere