Drammen ligger nær Oslo. Med bare 30 minutter til hovedstaden har Drammen et stort fortrinn fremfor de andre store byene i landet når det gjelder å tiltrekke seg investorer.


Så langt vi kan se er det bare området mellom Oslo og Gardermoen som kan konkurrere med Drammen i attraktivitet.

Vi tror at bedriftene i fremtiden vil søke å etablere seg på steder hvor man kan både bo og jobbe. I så måte er Drammen en attraktiv by. I tillegg er Drammen et godt alternativ for bedrifter som finner det for dyrt å etablere seg i Oslo. Her er arbeidskraften noe rimeligere, det er mulig å finne en god bolig til en rimelig pris, byen er kompakt og trafikkbelastningen er lavere.

I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling, og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.

Jeg vil være varsom med å peke på spesielle bransjer som tiltrekkes av Drammen, men vi ser at konsulentbransjen etablerer seg i byen med lokale avdelingskontorer, og at det også er fremvekst av gründeretableringer.

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Morten Hotvedt / Vestaksen Eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Morten Hotvedt
Vestaksen Eiendom

Om Vestaksen Eiendom
Vestaksen Eiendom er et ungt eiendomsselskap lokalisert i Drammen. Selskapet bygger og utvikler leiligheter og næringsbygg/parker i aksen Drammen-Oslo via Eiker-kommunene til Kongsberg. Vestaksen Eiendom er et veldrevet og innovativt eiendomsselskap med høyt miljøfokus. Dette gjenspeiler seg både i utviklingen av næringseiendommer og boliger.

VI TROR PÅ DRAMMEN

Nick Laird
Starwood Capital Group

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

Les hvorfor

Kristoffer Brække
Brekke eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investeringsmidlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Les hvorfor

Ole Fevang
Fevang eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Les hvorfor

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

”Bevisst byutvikling har gjort Dammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Les hvorfor

Ser du muligheter i Drammen?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår. Fyll ut skjema og vi kontakter deg.

Cecilie Bjørgan Brunsell
Prosjektleder Eiendomsutvikling

Tlf: +47 924 33 857

E-post: cecilie.brunsell@nfdr.no

Kontakt meg