Drammen er interessant på grunn av nærheten til Oslo og infrastrukturen og ikke minst flytoget. I internasjonal sammenheng kan Drammen ses på som en forlengelse av Stor-Oslo.


Når prisingen i Oslo er så høy som den er nå, ser Drammen mer interessant ut grunnet den relativt høyere avkastningen man får i Drammen sammenlignet mot Oslo.

Det er ingen byer av samme størrelse som har den samme fordelen med nærhet til Oslo. Mye av den samme dynamikken kan vel ses i Lillestrøm, men Lillestrøm er mye mindre og i enda større grad en del av Oslo. Drammen er stor nok til å trenge alle mulige funksjoner selv, inkludert sykehus, regionale hovedkontor og lignende.

Internasjonale investorer vil alltid ønske å investere i de største byene som det første steget inn i et land. Det er mange grunner til det, men en viktig grunn er rett og slett at når man sitter i London er det enklere å forvalte eierinteresser i Oslo sammenlignet med for eksempel Trondheim og Kristiansand. Da blir Drammen med ett litt mer interessant.

Mens enkelte norske investorer har klare retningslinjer for sine investeringer, som nærhet til kollektivknutepunkt, har internasjonale investorer ofte adskilte fond som kan investeres i objekter med ulike profiler og avkastningskrav. Jo høyere avkastningskrav, desto større vilje til å gå mer lokalt, som for eksempel til Drammen.

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

Nick Laird / Starwood Capital Group

”Når prisingen i Oslo er så høy som den er nå, ser Drammen mer interessant ut pga den relativt høyere avkastningen man får sammenlignet mot Oslo.”

Nick Laird
Starwood Capital Group

Om Starwood Capital Group
Starwood Capital er en internasjonalt eiendomsinvestor. Siden oppstart i 1991 har Starwood opparbeidet seg til å bli et stort selskap med 10 kontorer over hele verden, med over 3400 ansatte. Selskapet er delt inn i komplementære forretningsområder som har sponsorer og dedikerte faggrupper, støttet av selskapets generelle ressurser i oppkjøp, kapitalforvaltning, finans og investorrelasjoner.

VI TROR PÅ DRAMMEN

Morten Hotvedt
Vestaksen eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Les hvorfor

Kristoffer Brække
Brække eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investerings-midlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Les hvorfor

Ole Fevang
Fevang eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Les hvorfor

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

”Bevisst byutvikling har gjort Dammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Les hvorfor

Ser du muligheter i Drammen?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår. Fyll ut skjema og vi kontakter deg.

Cecilie Bjørgan Brunsell
Prosjektleder Eiendomsutvikling

Tlf: +47 924 33 857

E-post: cecilie.brunsell@nfdr.no

Kontakt meg