Drammen er en spennende, kompakt og oversiktlig by. Her er nærhet og gangavstand til det meste, med stasjon midt i byen og god veiforbindelse til Oslo.


Og byen har fremdeles et prismessig fortrinn i forhold til Oslo. Drammen er stor nok for oss, og vi har fokusert vår virksomhet her. Vi registrerer også at det er svært få sammenlignbare byer som har de samme kvalitetene som Drammen.

Vi har mange ulike leietakere. Et element som ofte blir tema er adkomst med bil. Noen må ha parkeringsplasser i tilknytning til lokalene av ulike grunner, og kan ofte havne i randsonen av byen, mens andre ønsker at de ansatte skal reise kollektivt og trenger sentral plassering nær kollektivknutepunkter.

Våre leietakere er først og fremst drammensbedrifter. Næringslivet i Drammen går bra og det er vekst i mange bransjer med påfølgende behov for nye og større lokaler. Det er mye snakk om å tiltrekke seg virksomheter utenfra, men vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Ole Fevang / Fevang Eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Ole Fevang
Fevang Eiendom

Om Fevang Eiendom
Fevang Eienom er lokalisert i Drammen, og er et eiendomsselskap som driver aktivt med utleie av boliger og næringseiendom i Drammenregionen. Fevang administrerer over 30 000 kvm med utleieareal, og er opptatt av å finne gode løsninger for kundene.

VI TROR PÅ DRAMMEN

Morten Hotvedt
Vestaksen eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Les hvorfor

Kristoffer Brække
Brekke eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investerings-midlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Les hvorfor

Nick Laird
Starwood Capital Group

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

Les hvorfor

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

”Bevisst byutvikling har gjort Dammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Les hvorfor

Ser du muligheter i Drammen?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår. Fyll ut skjema og vi kontakter deg.

Cecilie Bjørgan Brunsell
Prosjektleder Eiendomsutvikling

Tlf: +47 924 33 857

E-post: cecilie.brunsell@nfdr.no

Kontakt meg