I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investeringsmidlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant – den stor-geografiske beliggenheten sett i nasjonalt perspektiv, byens topografi og nærheten til hovedstaden.


Dette vil gi et økt press på sentrale utviklingsareal og presse opp prisene på så vel bolig- som næringseiendommer.

Vi ser også en økende trend, spesielt i kompetanseorienterte virksomheter, at de ansatte, og den kompetansen bedriftene er avhengige av, i større grad får innflytelse på hvor bedriften skal etablere seg.

Drammen har dessuten fordelen av nærhet til god offentlig kommunikasjon, først og fremst tog, som vi ser er i ferd med å bli et absolutt krav hos stadig flere leietakere.

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investeringsmidlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Kristoffer Brække / Brække eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investerings-midlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Kristoffer Brække
Brække Eiendom

Om Brække Eiendom
Brække Eiendom forvalter i dag ca 150.000 kvm næringseiendom i Drammen og omegn med ansvar for oppfølging av ca 220 leietakere. Selskapet har til en hver tid hovedfokus på å yte best mulig service og oppfølging av alle kunder og leietakere. Selskapets filosofi er å tilrettelegge hverdagen for våre leietakere, slik at de kan ha full fokus på egen virksomhet.

VI TROR PÅ DRAMMEN

Morten Hotvedt
Vestaksen eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Les hvorfor

Nick Laird
Starwood Captital Group

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

Les hvorfor

Ole Fevang
Fevang eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Les hvorfor

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

”Bevisst byutvikling har gjort Dammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Les hvorfor

Ser du muligheter i Drammen?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår. Fyll ut skjema og vi kontakter deg.

Cecilie Bjørgan Brunsell
Prosjektleder Eiendomsutvikling

Tlf: +47 924 33 857

E-post: cecilie.brunsell@nfdr.no

Kontakt meg