Vi vurderer kombinasjonen av beliggenhet, eiendom og leietaker når vi beslutter et eventuelt kjøp.


Vi mener Drammen ”gror inn” i Stor-Oslo i en utvidet forstand. Det vil si fra Jessheim i nord til Ski i syd, Lillestrøm i øst og Drammen i vest. Stadig bedre kommunikasjon gjør at innbyggertallet på de samme stedene vil vokse og ytterligere styrke dem, og Drammen som næringsknutepunkt.

Drammen har en klar fordel – ikke bare ved god kommunikasjon og befolkningsvekst, men også ved at bevisst byutvikling har gjort byen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.

Vår hovedinteresse i Drammen ligger innenfor handel og/eller logistikk, blant annet utfra tesen om at handel gir mer handel, litt uavhengig av bransje.

Det betyr igjen at vi søker oss bevisst mot eiendommer med gode parkeringsmuligheter og lett adgang til veinettet.

”Bevisst byutvikling har gjort Drammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Knut Haraldson / Aberdeen Asset Management

”Bevisst byutvikling har gjort Dammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management PLC er en global kapitalforvalter som forvalter kapital for institusjonelle og private investorer fra kontorer rundt om i verden. Selskapet ble opprinnelig stiftet i Aberdeen i Skottland i 1983. I Norge forvalter Aberdeen nær 70 eiendommer – eller mer enn 700 000 kvadratmeter innen både kontoreiendom, kjøpesentre, hotell, lagerbygg og produksjonsanlegg over hele landet.

VI TROR PÅ DRAMMEN

Morten Hotvedt
Vestaksen eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Les hvorfor

Kristoffer Brække
Brekke Eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investerings-midlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Les hvorfor

Ole Fevang
Fevang eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Les hvorfor

Nick Laird
Starwood Capital Group

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

Les hvorfor

Ser du muligheter i Drammen?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår. Fyll ut skjema og vi kontakter deg.

Cecilie Bjørgan Brunsell
Prosjektleder Eiendomsutvikling

Tlf: +47 924 33 857

E-post: cecilie.brunsell@nfdr.no

Kontakt meg