VR for lærere

Gutt med VR-briller foran en TV-skjerm

I Dronninggata 15 forsøker lærerstudenter fra USN å ”detonere en virtuell bombe” ved å jobbe i team og løse oppgaver. Her tester studentene verktøy for å utvikle sin teknologiske kompetanse slik at de kan lære den videre til lærere i Drammen.

– Det jobbes tverrfaglig med kommunikasjon, matematikk og problemløsing, forteller Kari Kleven, utviklingsrådgiver ved kompetansesenteret i Drammen kommune som drifter Læringsverkstedet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Her tester studentene verktøy for å utvikle sin teknologiske kompetanse slik at de kan lære den videre til lærere i Drammen.

VR, roboter og green screens

– I Læringsverkstedet kan lærere få låne teknologisk utstyr som barna kan bruke til læring i klasserommet eller barnehagen, forteller en engasjert Kleven. Verkstedet er utstyrt med VR-briller, green screens, QR-koder og ulike typer roboter.

Samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge er et av tiltakene i Læringsløp Drammen 2016-2020, som er en ambisiøs og kunnskapsbasert kvalitetsplan for å sikre at barn og unge lykkes i hele læringsløpet. I bunnen ligger en strategisk utviklings- og samarbeidsavtale som gir føringer for mange prosjekter. Læringsverksted Drammen er en arena der barnehageansatte, skoleledere, lærere, lærerutdannere, studenter, barn, elever og andre innen oppvekst og utdanning får arbeide innovativt med digital teknologi.

Tre personer ser på en datamaskin
Kari Kleven (t.v) følger med på oppdraget studentene Vetle Tveitane og Nora Davidsen prøver å utføre i den virtuelle verden.

Styrker lærernes kompetanse

I Læringsverkstedet får lærere og lærerutdannere styrket sin profesjonsfaglige digitale kompetanse og unge får erfare hvordan digital teknologi kan brukes i læringssammenheng.

Lærerutdannere og studenter fra Drammens grunnskolelærerutdanning har sammen skapt en felles kompetanseutviklingsarena, og Læringsverksted har fått et forskningsbasert partnerskap under LUDO prosjektet (Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser).

– Vi har hatt stor suksess med læringsverkstedet, og andre kommuner har kommet på besøk for å hente inspirasjon fra arbeidet vi gjør her i Drammen, forteller Ingvild Waage, leder for kompetansesenteret.

Hjelper barn med nedsatt funksjonsevne

En synergi av den tverrfaglige tenkningen i Læringsløpet Drammen er et samarbeid med utviklingsenheten Skap gode dager, som også jobber systematisk med utvikling av digital kompetanse for ansatte innen helse og omsorg-sektoren.

– Teknologi er en helt fantastisk muliggjøring for personer med nedsatt funksjonsevne og andre med omsorgsbehov, forteller Else Tobiassen, prosjektleder i Skap gode dager.

– Tenk deg som forelder å endelig få høre barnet ditt uttrykke seg og si «jeg er glad i deg». Hun forteller en historie om et barn uten taleevne som for første gang får kommunisere via teknologi. Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er en rettighet for en gruppe som har lite eller ingen tale.

– Spent på fortsettelsen

Arbeidet med «læringsløp Drammen» sluttføres i 2020, og det vil bli utviklet nye planer og satsinger når både Nye Drammen kommune trer i kraft fra 2020 i tillegg til den nasjonale fagfornyelsen.

– Vi har jobbet systematisk med høy kvalitet over lang tid i Drammen, og vi er derfor nå veldig spente på evalueringen av arbeidet med i Læringsløp Drammen, forteller utviklingsrådgiver Kari Kleven.

 

bg_image

Tekst og foto: Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele saken i Drammen 24 her.