Vinner av gründerhus-konsept

Bilde av Drammen på kveldstid med elva og bybrua i sentrum

Drammen og Drammensregionen har i norsk målestokk en sterk entreprenørskapskultur, og Drammen ønsker å ta en posisjon som ledende gründerby i Norge. I november 2018 inviterte Næringsvekst 2020 til en åpen konkurranse med hensikt å premiere byens mest lovende og komplette gründerhus-konsept.

Tre meget gode søknader ble sendt inn til konkurransen hvor premien er 2 millioner kroner i tilskudd, og nå er vinneren kåret. Offentliggjøringen og presentasjonen av vinnerkonseptet finner sted på Rådhuset i Drammen 18. mars.

Gründerkultur i Drammen

Totalt 10.000 m2 med gründerhus, mengder med innovative tanker og gode idéer for vekst og innovasjon er presentert, og besvarelsene viser at det er en sterk entreprenør- og gründerkultur i og rundt byen, noe vi sammen må løfte og ytterligere forsterke i årene som kommer.

Tilskuddet på 2 millioner kroner over 2 år, er et resultat av et spleiselag mellom næringslivet og Drammen kommune. Ordfører Tore Opdal Hansen sammen med daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen og leder i styringsgruppa for NV2020, Rune Kjølstad, vil stå for offentliggjøringen, og vinnerkonseptet vil også presenteres for alle inviterte førstkommende mandag.

Et viktig satsingsområde

Gründerhuset skal være et ettertraktet miljø for både gründere og etablerte små og mellomstore bedrifter med innovative forretningsideer og vekstambisjoner.

– Våre krav er at konseptet skal ha en tydelig og effektiv organisering, være bærekraftig i henhold til FNs bærekraftsmål, ha dokumentert kompetanse og være kommersielt forankret, forteller Sørensen.

Gründersatsingen er et av Næringsvekst 2020 sine fire satsingsområder, og det jobbes aktivt med å skape møteplasser mellom gründere, kunnskap og kapital, slik at byen kan legge til rette for gründervirksomheten. Gründerhuset skal ha en sentral plassering i byen med gangavstand til kollektivknutepunkt, og representere en innholdsrik verktøykasse for vekstbedrifter i ulike faser. Kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser er viktige stikkord for hvordan gründere og gründernæringen skal lykkes i Drammen.

Sammen skal vi løfte Drammen som ledende gründerby i Norge, og vi gleder oss stort til å offentliggjøre vinneren av gründerhus-konseptet.