VI VALGTE DRAMMEN

Dagen etter Stortingsvalget lanserer Drammen Works den første kommunikasjonskampanjen i prosjekt Næringsvekst 2020. Gjennom sterk digital synlighet, dialog i sosiale medier og fire helsider i Aftenposten får omverdenen se Drammen fra næringslivets ståsted, et perspektiv som skal bidra til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

Kampanjen setter anslaget for den store satsningen på regionens næringsliv gjennom å vise frem et knippe suksessfulle bedrifter som har to viktige ting til felles: De har valgt å etablere seg i Drammen, og de kan ikke tenke seg å drive virksomheten noe annet sted.

Byen har som kjent gjennomgått en imponerende transformasjon de senere årene, og de positive konsekvensene sprer seg som ringer i vannet. Fokus på byfornying, utvikling av næringseiendom, de mange boligprosjektene og andre infrastrukturelle forhold, har både omskapt gamle, og skapt nye og attraktive steder å ferdes, oppleve, arbeide og bo. Det nå avsluttede omdømmeprosjektet har også bidratt sterkt til at regionen fremstår som en attraktiv destinasjon både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Et virksomt næringsliv

– Kommunikasjonskampanjen fra Drammen Works synliggjør noen av de gode argumentene for å drive næringsvirksomhet i nettopp Drammen. Kampanjen inviterer leseren til å bli kjent med fire bedrifter som av ulike grunner har markert seg i lokalmiljøet, nasjonalt eller internasjonalt, forteller prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Cecilie Brunsell.

– Noen av bedriftene vi presenterer jobber litt under offentlighetens radar, men det de har utviklet er imponerende, og i flere tilfeller helt revolusjonerende. Så vi tenker at mange vil fatte interesse for og bli inspirert av historiene deres.

Vi har mange kompetansebedrifter i regionen, og tilbakemeldingene fra næringslivet er at det er lett å finne medarbeidere med høy og relevant kompetanse her. Det er bare en av de mange fordelene vi ønsker å løfte frem. Kort sagt – kampanjen skal bidra til at bedriftsledere, arbeidstakere og arbeidssøkende vurderer Drammen som et godt sted både å jobbe og bo.

Vi arbeider for at flere bedrifter vil etablere seg i området, og Næringsforeningen, Drammen kommune  og våre samarbeidspartnere i næringslivet har fast fokus på å legge forholdene til rette for dem som velger å komme hit, avslutter Cecilie Brunsell.

SE KAMPANJEN HER

Prosjektleder Cecilie Brunsell er tilgjengelig på cecilie.brunsell@nfdr.no