– Vi må være åpne for at samfunnet er i endring

Internasjonale Drammen Liv Prosjektleder

«Give a Job» er en nasjonal inkluderingsdugnad som jobber konkret med å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse og kunnskap for arbeidsgivere, slik at flere får muligheten til å komme ut i arbeid. 

Internasjonale Drammen er et unikt samarbeid mellom næringslivet i Drammensregionen og det offentlige. Målet er å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig.

16.april ble «Give a Job» arrangert på Union Scene i Drammen i samarbeid med Internasjonale Drammen. Programmet bestod av både foredragsholdere, suksesshistorier og jobbmesse. Formålet med arrangementet er å knytte innvandrere og flyktninger tettere til næringslivet, og tilrettelegge for å bygge nettverk og relasjoner. 

Vi må spille hverandre gode

Det er stort fokus på integrering i byen vår, og Næringsforeningen i Drammensregionen jobber aktivt med å bygge et fellesskap på tvers av ulike kulturer. Drammen Works og Næringsvekst 2020 heier fram og støtter det viktige arbeidet. Det er viktig at vi ser fordelene av å hente ulik kompetanse og unik kunnskap. På denne måten kan vi utvikle byen vår ytterligere.

Felles for alle som deltok på arrangementet er en iver etter å komme ut i jobb, en iver etter å lære, og ikke minst en iver etter å bidra aktivt i samfunnet vårt.

Internasjonale Drammen

Liv Gaarder-Larsen er ansatt i Næringsforeningen i Drammensregionen og jobber som prosjektleder i Internasjonale Drammen. Det hele startet for to år siden etter initiativ fra næringslivet selv og har som hovedmål å få 1000 flere innvandrere ut i arbeid. Prosjektet støttes av Stykket Holding, KIWI, Mester Grønn, NAV, Buskerud Fylkeskommune og Drammen Kommune.

–  Det er viktig at vi jobber med å løfte frem fordelene av å være et multikulturelt samfunn. Vi har kommet langt, men vi har fortsatt en vei å gå. Vi må være åpne og inkluderende, og samtidig se alle fordelene med et mangfoldig næringsliv, forteller Gaarder-Larsen og fortsetter:

–  Slike arrangementer som dette er en sterk bidragsyter for å bygge nettverk, som igjen gjør det lettere å komme ut i jobb. Vi har et stort fokus på å bygge relasjoner, og mener mange av jobbtilbudene bunner i nettverksbygging. Det er viktig at vi sammen er både åpne, nysgjerrige og modige.