Vestaksen Eiendom: – Du kan bo godt og jobbe i samme by

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


Vestaksen Eiendom – Morten Hotvedt, daglig leder

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Vi er opptatt av en positiv vekst i Drammen, og ønsker å være med å påvirke denne.

Morten Hotvedt, daglig leder i Vestaksen Eiendom.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Drammen er den nærmeste byen til Oslo. Ikke bare en forstad. Her er det flott å bo, vi har alle tilbud. Det betyr at du kan bo godt og jobbe i samme by. Drammen har et internasjonalt miljø, og dette vil bety mer i fremtiden.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Vi må satse mer på å innovere de bedriftene som allerede er her, og legge til rette for å starte nye bedrifter. Vi må fortelle resten av verden hvor attraktivt det er å drive næringsvirksomhet i byen, og hvilke bedrifter som allerede er her.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Drammen er svært tilgjengelig både kollektivt og med bil, men vi må bli flinkere til å markedsføre hvor enkelt det er å komme seg hit med kollektivtransport. Når du kommer på stasjonen, må det være noen virkemidler som gjør at du kjapt får oversikt over hvor du skal videre. Det er faktisk ikke alle som vet hvilken retning sykehuset ligger når de kommer til stasjonen.

5- Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Drammen er en flott litenstorby!


VESTAKSEN EIENDOM AS
TELEFON: +47 907 01 457
ADRESSE: ERIK BØRRESENS ALLE 7, 3015 DRAMMEN
EPOST:  POST@VESTAKSEN.NO
NETTSIDE: WWW.VESTAKSEN.NO
KJERNEOMRÅDER: EIENDOMSUTVIKLING
ANSATTE: 6