– Jeg er stolt av byen vår, Drammen!

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


Veidekke Entreprenør – Gro Brathovde, avdelingsleder

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Nå som Drammen kommune og næringslivet har satt seg ambisiøse mål om at Drammen skal «være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedskommune», gis det selvsagt muligheter for eiendomsutviklere og oss entreprenører. Næringsvekst2020 er en god arena for oss å bygge tettere nettverk, samt å knytte gode relasjoner med det lokale næringslivet.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Byen vår Drammen ligger strategisk plassert i forhold til kommunikasjon, både langs veien, eller med offentlig transport som tog og buss. I tillegg har vi tilgjengelighet via fjorden og flyplasser i nærområdet. Vi må heller ikke glemme at Drammen ligger nær hovedstaden, hvor prispresset på boliger og tomter er på et betydelig høyere nivå. Det er viktig for Drammen å informere om sine fordeler fremfor Oslo. Kommunen står ovenfor store investeringer de neste 10 årene, som vil gi gode muligheter for å tiltrekke seg kompetanse og bedrifter. I tillegg er det godt samspill mellom de private og offentlige aktørene i kommunen.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Jeg er tydelig på at vi må bygge videre på det gode samspillet mellom kommunen og det private næringsliv, slik det offentlige legger til rette for de muligheter næringslivet står ovenfor.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Drammen er helt klart «den tilgjengelige byen», hvor det kun er 1 times tog-/biltur fra 2 flyplasser.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Drammen er en by som har kommet seg godt ut av et litt frynsete rykte, og som har vist vilje til endring. Jeg er stolt av byen vår, Drammen!


Veidekke Entreprenør
Telefon: +47 32 26 00 00
Adresse: Gråterudveien 45, 3036 Drammen
Nettside: www.veidekke.no
Kjerneområder: Entreprenørskap, nybygg, ombygning, rehabiliteringsoppdrag
Ansatte: 7 400