Vegvesenet valgte Drammen

På bildet: Lars B. Kalfoss, direktør for IKT-avdelingen i Vegdirektoratet.

Da statens vegvesen skulle plassere divisjonen for IT, så falt valget på Drammen.

Fra 1. januar 2020 vil Statens vegvesen gå over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner, i tillegg til Vegdirektoratet. IT-divisjonen havner i Drammen, noe som trolig betyr at mer enn 25 arbeidsplasser overføres til byen.

By med kompetanse

– Vi er veldige glade og stolte over dette. Det viser igjen at Drammen har befestet sin posisjon som en by med mye kompetanse og denne etableringen føyer seg inn i rekken av andre virksomheter som har lagt IT-satsningen til Drammen sier Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsregionen i Drammensregionen.

Kjølstad nevner Husbanken og Atea blant selskapene som har lagt betydelig IT utvikling til Drammen. – Statistikken viser at det er flest IT-selskaper som flytter til Drammen, og jeg håper det blir lagt merke til at vi har mye god IT-kompetanse her i byen, sier Rune Kjølstad.

– Gunstig lokalisert

Statens vegvesen trekker fram flere fordeler med å etablere seg i Drammen da de foreslo at Trafikant- og kjøretøyavdelingen skulle etablere den nye IT-divisjonen i Drammen. I rapporten om forslag til lokalisering fra mai 2019 skriver Statens vegvesen:

«Fordelen med Drammen er at nærheten til Oslo kan gjøre det mulig å bygge divisjonsledelsen på den fag- og styringskompetansen som er i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet i dag. Drammen er gunstig lokalisert i aksen Skien, Oslo og Lillehammer, hvor den største andelen ansatte i IKT-avdelingen er lokalisert i dag.»

Tekst og foto: Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele saken i Drammen 24 her.