– De kloke hodene er allerede i Drammen

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Knut S. Vareide, sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Drammen er en stor by i norsk sammenheng og ligger gunstig til. Men det som er viktigst, er hva drammenserne gjør selv: Hvordan kan de levende bedriftene og de kloke hodene som allerede hører til i Drammen drive fram og forbedre byen med kraft hele tiden? Drammen har ambisjoner og vilje, det er dens fremste styrke.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– I overskuelig framtid er det de bedriftene som allerede er etablert i Drammen som vil avgjøre om det blir vekst i verdiskaping og arbeidsplasser. Gjennom Næringsvekst 2020 og Drammen Works er det skapt entusiasme og optimisme. Drammen har et næringsliv av små og mellomstore bedrifter. Det er om å gjøre å skape vekstlyst hos disse. Alle bedrifter, store og små, må føle at de blir sett og verdsatt. Jeg synes ikke Drammen trenger noe lokomotiv. Drammen trenger heller ikke å lokke til seg bedrifter og kloke hoder. De er der allerede. Skap et positivt klima for dem som driver næring i dag, så kommer det sikkert flere i morgen.

3. Vi i Drammen liker å se på oss selv som tilgjengelighetens by – hva legger du i begrepet «tilgjengelighet»?

– Tilgjengelighet har med lokalisering og avstand til andre større byer å gjøre, infrastruktur som jernbane og veier etc. Men tilgjengelighet i kulturell forstand: at byen er åpen og gjestfri for besøkende, gründere og nye innbyggere er enda viktigere.

4. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Drammen er en by som vil noe, med befolkning og næringsliv med engasjement for stedet og en positiv patriotisme. Det er forfriskende.


Følgende er medlemmer av Advisory Board:
Ingebrigt Steen-Jensen (forfatter og rådgiver)
Torger Reve (professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI)
Knut Vareide (sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning)
Nils Apeland (kommunikasjonsrådgiver og forfatter)
Fahad Awaleh (førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH)
Ansgar Gabrielsen (AGC Consult)
Ståle Økland (trendekspert, forfatter)
Sissel Engblom (urbanist og leder i LINK Arkitektur)
Idar Kreutzer (administrerende direktør i Finans Norge)