Utvider mentorordningen

«GLA-NYHET»: Det var under «Give a Job»-konferansen på Comfort Hotel Union Brygge at prosjektleder Beate Ryttersveen Sand kunne fortelle om økt statlig støtte til mentorordningen i Drammen. Her sammen med initiativtaker og fast konferansier under «Give a Job»- arrangementene, Arne Hjeltnes.

Internasjonale Drammen fosser videre, og nå er det også duket for utvidelse av mentorordningen.

– Ja, vi har fått den gledelige nyheten om at søknaden vår til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet(IMDI), om støtte til en 50 prosent ansettelse i mentorordningen, er innvilget. Det betyr at vi kan videreutvikle ordningen og gjøre den større, opplyser en fornøyd prosjektleder Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen for Drammensregionen.

Mentorordningen er en del av Internasjonale Drammen som skal bidra til at det innen 2020 skal ansattes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i regionen. Dette er ett av flere virkemiddel for å nå målet. Mentorene som benyttes er personer med nær tilknytning til næringslivet, og de skal blant annet bidra med sitt nettverk, bransjekunnskap samt veilede i forhold til arbeidskultur og «stammespråk» i norsk næringsliv.

50 mentorpar i året

– Vi er nå i ferd med å ansette en medarbeider i den nye stillingen, og det betyr at vi kan knytte til oss enda flere mentorer slik at flere innvandrere kan få ta del i ordningen. Målet er å etablere 50 mentorpar i året, opplyser Ryttersveen Sand.

Det var under idèdugnaden «Give a Job» på Comfort Hotel Union Brygge i forrige måned at Sveen Sand kunne fortelle om den positive nyheten.

«Give a Job» er en nasjonal inkluderingsdugnad som jobber med mye av det samme som Internasjonale Drammen, nemlig å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse og kunnskap for norske arbeidsgivere.

– Det er viktig at alle vi som jobber med denne utfordringen snakker sammen og har de samme mål, enten det er regionalt eller nasjonalt, påpeker Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen for Drammensregionen.

«Give a job»

Under konferansen i Drammen deltok yktninger, bedrifter og en rekke frivillige organisasjoner. Målet var å booke jobbintervjuer, mentoravtaler og skape sosiale koblinger.

Blant foredragsholderne var Ashkan Mazari som lenge hadde problemer med å få avtalt kundemøter, helt til han skiftet navn til Morten Andersen. Mazari fikk for øvrig også blodpumpene i gang hos deltakerne som fikk være med på en uhøytidelig knebøykonkurranse.

Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Da Ashkan Mazari skiftet navn til Morten Andersen ble det mye enklere å få avtalt kundemøter.
Deltakerne på «Give a Job»-konferansen fikk rørt litt på seg underveis.
Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.