– Universitetsstatusen vil løfte næringslivet i Drammen

Universitetet i Drammen

Universitetet i Drammen har en klar strategi for hvordan de skal gjøre morgendagens arbeidstakere rustet for arbeidslivet og for hvordan de kan være med på å løfte byens næringsliv. – Universitetsstatusen er et kvalitetsstempel som kan løfte både byen vår, studentene og næringslivet til nye høyder, sier arbeidslivskoordinator i Universitetet i Drammen, Trond Ingard Østgaard.

Til stor glede for både ansatte og studenter ble Høgskolen i Sørøst-Norge til Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai i år. Drammen kan endelig smykke seg med universitetsstatus, etter systematisk jobbing i over 20 år. Arbeidslivskoordinator i Universitetet i Drammen, Trond Ingard Østgaard, er ikke i tvil om hva det vil bety for næringslivet i Drammen.

– Med den faglige tyngden fra Universitetet vil studentene som blir uteksaminert ha mye kunnskap og kompetanse å bidra med hos sin første arbeidsgiver, og de vil samtidig stille sterkere i kampen om drømmejobben etter endt studie. I tillegg vil universitetsstatusen føre til at Drammen blir satt på kartet i internasjonale sammenhenger, og den vil gjøre oss mer attraktive både for nasjonale og internasjonale studenter. Statusen kan samtidig gjøre det enklere for oss å komme i kontakt med fremtidige samarbeidspartnere, sier Østgaard og legger til:

– Med universitetsstatus får vi også større styringsfart, noe som gjør at vi står mer fritt til å gjøre endringer på studieprogrammene både for bachelor- og masterstudenter. Dette vil gi studentene den faglige tyngden de trenger for å tre ut i arbeidslivet.

Østgaard har et klart mål for studentene som uteksamineres.

– Siktemålet er at alle som studerer hos oss skal være samfunnsnyttige borgere i enten offentlig, privat eller frivillig sektor etter endt utdannelse. Vårt primæroppdrag er å levere gode faglige kandidater til næringslivet. For å få til dette jobber vi aktivt med å knytte studentene tett til næringslivet i Drammen, både via karrieredager, internship, mentorordninger og samarbeid med vårt Advisory Board.

Vil hindre kompetanseflukt

Det er i dag 3000 studenter på Universitetet i Drammen. Det betyr at det finnes en rekke kloke hoder som kan berike næringslivet med sin ferske kompetanse når de er ferdige med sin utdannelse. Universitetet jobber derfor aktivt med å synliggjøre karrieremuligheter for studentene underveis i studiene for å hindre kompetanseflukt til andre storbyer. Universitetet legger blant annet opp til at de skal få muligheten til å bygge nettverk underveis i studietiden.

– Vi føler vi er i medvind. Neste år blir det ekstra spennende å se resultatene av den nye statusen vår og om det påvirker søkertallene til Universitetet i Drammen.