– Bør ta posisjonen som kremmerbyen Drammen

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI.

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Drammen er en næringlivsby med et godt arbeidsmarked, gode kommunikasjoner og gode bo- og miljøkvaliteter.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Drammen kan øke sin attraktivitet ved å styrke sin posisjon innen utdanning, forskning og utvikling, og ved å tiltrekke gründere, venturekapital og folk med nye forretningsideer. Hva med å ta posisjonen om å være kremmerbyen Drammen, og ikke bare elvebyen Drammen?

3. Vi i Drammen liker å se på oss selv som tilgjengelighetens by – hva legger du i begrepet «tilgjengelighet»?

– Tilgjengelighet betyr gode kommunikasjoner, god kollektivtrafikk og god parkering, men samtidig betyr tilgjengelighet at byen er åpen, vennlig og inkluderende. Drammen er en by med stort mangfold og åpenhet, og dette er ikke en selvsagt egenskap i så mange andre norske byer.

4. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Drammen er vel den byen i Norge som har gjennomgått størst transformasjon de siste tiårene, fra en trafikkork over en forurenset elv omkranset av gammel industribebyggelse med næringer i nedgang, til en åpen og vennlig miljøby med gode bo- og livskvaliteter og med store muligheter i nye næringer.

(Foto: BI)


FØLGENDE ER MEDLEMMER AV ADVISORY BOARD:
INGEBRIGT STEEN-JENSEN (FORFATTER OG RÅDGIVER)
TORGER REVE (PROFESSOR I STRATEGI OG INDUSTRIELL KONKURRANSEEVNE, BI)
KNUT VAREIDE (SOSIALØKONOM OG FORSKER, TELEMARKSFORSKNING)
NILS APELAND (KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER OG FORFATTER)
FAHAD AWALEH (FØRSTEAMANUENSIS INNOVASJON OG NETTVERKSSAMARBEID, NSH)
ANSGAR GABRIELSEN (AGC CONSULT)
STÅLE ØKLAND (TRENDEKSPERT, FORFATTER)
SISSEL ENGBLOM (URBANIST OG LEDER I LINK ARKITEKTUR)
IDAR KREUTZER (ADMINISTRERENDE DIREKTØR I FINANS NORGE)