Søk om tilskudd til gründerhus-konsept

Personer som jobber sammen om en ide på et kontor. foto

Går du med en gründer i magen? Vi søker nå aktører til utvikling av gründerhus-konsept i Drammen.

Drammen og Drammensregionen har i norsk målestokk en sterk entreprenørskapskultur, og Drammen ønsker å ta en posisjon som ledende gründerby i Norge. Derfor inviterer Næringsvekst 2020 med dette til en åpen konkurranse, som premierer byens mest lovende og komplette gründerhus-konsept – inklusive kontraktsfestet eller tilbudt lokalisering i velegnede lokaler.

Hva?

Vi har stor tro på at et attraktivt gründerhus representerer en reell forsterker av den entreprenørskapskulturen vi allerede har, og over tid vil bidra til enda flere nye arbeidsplasser og økt næringsvekst. Tilskuddet, som er på inntil kr 2 mill. over 2 år, er et resultat av et spleiselag mellom næringslivet og Drammen kommune.

Hvem?

Vi ønsker søkere som vil ny-etablere eller videreutvikle et attraktivt gründerhuskonsept i Drammen.

Vi har følgende krav til konseptet:

  • Tydelig og effektiv organisering.
  • Kommersielt forankret, og ikke basert på offentlig støtte.
  • Bærekraftig i henhold til FN’s bærekraftmål.
  • Dokumentert kompetanse.
  • Lokalisert i Drammen sentrum, i gangavstand til kollektivknutepunktene på Strømsø og på Bragernes.

Hvordan?

Alle søknader åpnes og protokollføres under tilsyn av minst tre ansatte i næringsforeningens administrasjon. Søkere som blir valgt ut til å presentere sin søknad i form av en pitch, vil få anledning til dette mandag 18. februar, i tidsrommet kl. 14:00-16:00. Vinneren vil bli presentert medio mars 2019.

Søknadsfristen er mandag 4. februar 2019, kl. 0900.


Se hele konkurranseutlysningen her, og se hvordan du søker.


Næringsforeningen i Drammensregionen arrangerer konkurransen, på vegne av Næringsvekst 2020. Kontaktperson er prosjektleder Tone Sørensen.

Ansatt i næringsforeningen i Drammensregionen. Foto

Tone Sørensen
Prosjektleder Gründerhus
Tlf: 934 39 979
tone.sorensen@nfdr.no