Teknologisk vekst i Drammen og i Glitre Energi

Energibygget i Drammen i kveldslys med bilde av ansatt i Glitre Energi nederst til høyre

Verden blir stadig mer digitalisert, noe som også påvirker fremtidens kompetansebehov. Utvikling, innovasjon og informasjonsteknologi er sentrale nøkkelord for mange stillinger i næringslivet, og behovene øker. – Utviklings- og innovasjonsmulighetene i energibransjen er mange, og Glitre Energi har ambisjoner om å være helt i front, sier Egil André Jacobsen.

Egil André Jacobsen er konsernansvarlig for digital forretningsutvikling og innovasjon hos Glitre Energi. Han har en spennende bakgrunn fra telekom-bransjen med lang erfaring fra ulike roller i internasjonalt arbeid med teknologi, blant annet i Telenor. For ett år siden begynte han å involvere seg i næringslivet i Drammen med et ønske om å bidra mer lokalt.

– Etter jeg involverte meg i blant annet Smart City Drammen gikk jeg fra å tenke at Drammen var et elveprosjekt og et fint sted å bo, til å tenke at Drammen er en teknologiby. Blant annet deltok jeg på flere frokostmøter og workshops i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen, og jeg fikk et stort ønske om å være en del av næringslivet i Drammen. Det tok ikke lang tid før jeg kom over en spennende stilling i Glitre Energi, forteller Jacobsen.

Digital transformasjon

Spesielt innen teknologi går endringene i rekordfart, og Glitre Energi har store ambisjoner om å være i front. Jacobsen er klar i sin tale på hvordan fremtidens kompetansebehov vil endre seg.

– Nå handler det ikke lenger kun om hva man lærte på skolen. Der digitalisering gjerne handler om å sy sammen systemer og effektivisere prosesser over på gode digitale løsninger, handler digital transformasjon om noe mye mer dyptgående. Dette kan snu opp ned på tradisjonelle forretningsmodeller og strategier, med fokus på kundereiser som tar i bruk teknologi på helt nye måter. Den endringen går fort, og gjør at vi opplever at utdanning raskere blir utdatert, sier han og fortsetter:

– Medarbeidere må ha utdanning i bunnen, men også ha driven og nysgjerrigheten til å holde seg oppdatert, og se hvordan gammel og ny kunnskap kan kombineres inn i nye spillerom. Dette gjelder alle bransjer. Fremtidens kompetansebehov for energibransjen vil også handle om gode kombinasjoner, blant annet mellom elkraft, IKT og digitalisering. Kall det gjerne digital transformasjon om du vil.

God kjernekompetansen er avgjørende

Glitre Energi jobber i dag systematisk og strategisk for å legge til flere digitale ressurser på eksisterende kjernekompetanse for å kunne tre inn i nye muligheter og krav i samfunnet som energibransjen skal være med å løse.

– Ansatte i Glitre Energi har stor endringsvilje. Dette gjør at vi kan bygge den kompetansen vi trenger. Det viktige er hvordan vi får til å jobbe sammen i hele verdikjeden. Endringsviljen og nysgjerrigheten er vesentlig, og vi jobber nå med å etablere et utviklingsmiljø internt i Glitre Energi som skal være et læringsmiljø når vi blant annet gjør prosjekter på tvers av forretningsenhetene. Vi har et stort fokus på å få med alle på laget og skape læringsarenaer, sier han og fortsetter:

– Det er viktig for oss å få inn flere teknologiske hoder som skal jobbe sammen med de som sitter på kjernekompetansen. Det hjelper lite å bruke kunstig intelligens inn i kraftverkene våre om ikke det finnes god kjernekompetanse som vet hvilke sensordata som er tilgjengelig og hvordan få tak i disse. Vi må alle spille sammen for å få ut gullet.

Økt krav til teknologisk forståelse

Jacobsen mener digitaliseringen og høyere krav til teknologisk forståelse også vil påvirke andre bransjer i Drammen.

– Det er viktig å ha nok basiskunnskap i bunnen, uansett hvilken bransje man er i. Bedrifter har et ansvar for å holde seg oppdatert og for å henge med på utviklingen som skjer i samfunnet. Skal man ta i bruk ny teknologi, er det viktig at man har noen i ledelsen som har tilstrekkelig teknologisk forståelse. Dette gjør det lettere å ansette riktige personer, med tyngden, nysgjerrigheten og kompetansen man vil trenge mer av fremover. Like viktig er det å videreutvikle de ressursene man har. Også tror jeg det er viktig at man tar innover seg at digital transformasjon er en endringsprosess som handler like mye om kultur, strategi og tankesett, som bruken av digitale verktøy.

Jacobsen skryter av bedrifter i Drammen, men ser fortsatt et stort potensial i byen

– De aktørene jeg har møtt i Drammen er flinke til å samarbeide for å bidra til å løfte ny teknologi. Det er mer teknologi i Drammen enn det man får inntrykk av, og mange aktører er langt fremme og fremoverlente, men de må bli flinkere til å kommunisere det, sier han og fortsetter:

– Næringslivet i Drammen må jobbe sammen for å synliggjøre all innovasjon og utvikling som skjer i byen, for det er mye. Da vil vi også tiltrekke oss de som trigges av å være med på reisen. Jeg håper flere bedriftseiere får opp øynene for Drammen. Vi trenger flere hoder og enda flere aktører i næringslivet, og de som er her er utrolig flinke på å jobbe sammen. Vi er selv i prosess med å ansette en leder for digitale leveranser. Her ser vi etter en visjonær leder med bred erfaring fra utvikling av software, men som samtidig liker å løfte blikket og se de større sammenhengene. Interessen rundt dette har vært svært god, også langt utenfor Drammen. Det er gledelig, for vi vil trenge enda flere på laget etter hvert.