En nyutdannet jurist har lært å sette krav, både til seg selv og til andre. Valg av arbeidssted kan «make or break» en fremtidig karriere. Drammens fremste advokatfirma møter forventningene Monica K Tennebø og Endre Bakke Arntzen har til en interessant arbeidsdag.

 

At Monica ikke tråkket sine barnesko i Drammensområdet avsløres i den første setningen hun ytrer. Den unge vestlendingen har allerede rukket å få med seg Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Master of laws fra King’s College London. I sommer fikk hun advokatbevilling. Da hun landet jobben som advokatfullmektig i Svensson Nøkleby i 2015, flyttet hun og kjæresten fra Moss til Drammen. Det har ingen av dem angret på.

Tette lokale nettverk
– Det er mange fordeler forbundet med å jobbe i en mindre by som Drammen, sier hun. – Det faglige miljøet er kompakt og oversiktlig, og det er absolutt mulig å bli sett og hørt dersom man tør å bli tydelig. Det handler om å melde seg på og vise at man er villig til å bidra, litt sånn «Sjå på meg, her er eg», smiler hun. Selv sitter hun som varamedlem i Advokatforeningen Buskerud krets’ styre, og hun har også engasjert seg gjennom Næringsforeningen i Drammensregionens nettverk U39.

– U39 er forresten et godt eksempel på hvordan Næringsforeningen bidrar til å skape møteplasser for kompetanseheving og faglig påfyll, sier Monica – U39 er et nettverk for næringslivsinteresserte folk under 39 år, og ved å kunne treffes uformelt på denne måten, er det mulig å bygge relasjoner på tvers av bransjer og interessefelt. En fremoverlent og profesjonell næringsforening har stor betydning for et lokalsamfunn, og Næringsforeningen i Drammensregionen gjør en flott jobb i denne sammenhengen, sier hun. – Det er selvsagt av stor betydning at næringslivet er sunt og fremgangsrikt, og Drammen er virkelig i støtet, så dette er stedet å være!

Tilgjengelighet i hverdagen
– Drammens beliggenhet er jo også flott, tillegger hun. – At alt er tilgjengelig innen en kort radius; byen, skogen, fritidsaktiviteter, hjem og jobb. Det er flott å bruke sykkelen til jobben, eller å kunne gå til toget dersom vi skal på møte i Oslo eller med fly til Brussel for den saks skyld. Den friheten som ligger i denne form for tilgjengelighet kan ikke overvurderes.

I motsetning til Monica Kristine, er Endre vokst opp med en tanke om at Drammen skulle bli hans arbeidssted etter fullført Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Master of laws fra King’s College London. Den aktive idrettsmannen fra Vestfossen ville beholde nærheten til hjembygda, samtidig som han ønsket de faglige utfordringene og mulighetene han får hos Svensson Nøkleby som advokatfullmektig. Etter hvert ønsker han å bygge opp en advokatkarriere i Drammen.

Endre gleder seg også over hvor effektivt han kan kombinere jobb og fritid uten å måtte bruke mye tid på pendling eller køkjøring til og fra de ulike aktivitetene han bedriver. Og når kjæresten hans flytter hjem fra København og den tid kommer, er det veldig greit med tilgjengelige barnehager og skoler i nærheten av der de jobber, mener han.

Foto: Torbjørn Tandberg

Spiller hverandre enda bedre
Et ikke ubetydelig argument for de målrettede juristene, er muligheten til å samarbeide i team med advokatfirmaets 13 partnere. – I større byer og advokatmiljøer blir man som fersk advokatfullmektig eller advokat ofte borte i den store sammenhengen. Det kan ta tid å bli synlig, og det er langt fra sikkert man får muligheter til å jobbe med spennende oppdrag selv etter mange år. Slik er det ikke i Svensson Nøkleby. Vi får muligheter til å strekke oss, og har samtidig sikkerheten som ligger i en tett oppfølging fra partnerne. Læringskurven er sprek og det liker jeg, smiler Endre.

– En annen ting som gjør Svensson Nøkleby til et spennende sted å jobbe for folk med ambisjoner, er at vi har en helt unik driftsmodell, skyter administrerende direktør Terje Gundersen inn. – Modellen er basert på likedeling i selskapet, og den medfører at oppdragene blir fordelt riktigere mellom partnerne. Man ser jo for seg at et advokatfirma setter kundens interesser først og sørger for at den rette fagkompetansen tas i bruk. Men det er dessverre ikke alltid sånn det er. Vår modell, der ingen av partnerne forfordeles, gjør det interessant for alle å jobbe for fellesskapet. Det betyr også at teamarbeidet kan fungere optimalt sier Gundersen.

Fullservice firma med innsikt og utsyn
– Gode jusskunnskaper er en selvfølge, men våre advokater har også forretningsforståelse og bransjekunnskap. Det er helt avgjørende, påpeker Terje Gundersen. – Vi er i dag 35 advokater/fullmektiger og totalt 42 medarbeidere. At vi er så pass mange, gjør oss i stand til å løse komplekse oppgaver der juridisk kunnskap innenfor flere områder er påkrevet. Allsidighet og fleksibilitet er viktig for kundene våre, og de kommer fra alle kanter av næringslivet. Geografisk dekker nedslagsfeltet Drammensregionen, Asker – Bærum, Oslo og nordre Vestfold, utdyper han.

– Svensson Nøkleby er medlem av advokatnettverket Eurojuris Norge, en sammenslutning av 16 selvstendige norske advokatfirmaer, der 200 advokater nyter godt av kunnskapsdeling og nettverksbygging. I tillegg til å være en del av et større fagmiljø enn det enkelte kontor kan tilby, er Eurojuris Norge medlem av det internasjonale nettverket Eurojuris International. Der åpnes det for samarbeidsmuligheter med 6000 advokater i hele Europa. Samarbeid på tvers av landegrensene blir en naturlig konsekvens av at aktørene og markedene globaliseres. Oversikt, innsikt og utsyn er ikke teori men praksis hos oss, avslutter Terje Gundersen.

Fakta
Svensson Nøkleby er det ledende fullservice advokatfirmaet i Drammen. Selskapet bistår private- offentlige og bedriftsmarkedet med tjenester og kompetanse innen alle juridiske fagområder. 42 ansatte derav 35 advokater/fullmektiger omsatte i 2016 for ca. 65 millioner NOK.
Adm. dir. Terje Gundersen er tilgjengelig på mail TGundersen@eurojuris.no

Vi valgte

Drammen

Nå viser Drammen seg frem fra næringslivets ståsted. Et perspektiv som bidrar til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

Les mer om kampanjen

 

Conexus AS:

Steinar Evensen i kompetansebedriften Conexus, hadde en stor tanke om hvordan teknologi kunne tas i bruk på helt nye områder.

Les mer

 

 

Lindum AS:

For 20 år siden valgte Drammen kommune Pål Smits til å starte det som skulle bli en fremtidsrettet kompetansebedrift innen gjenbruk og gjenvinning.

Les mer

 

 

Piql AS:

Den revolusjonerende teknologien fra Piql gjør det mulig å bevare nedtegnede uerstattelige skatter, for alle verdens land, i all overskuelig fremtid.

Les mer

 

FØLG UTVIKLINGEN I DRAMMEN

Mange bedrifter har allerede tatt valget om Drammen. Er du nysgjerrig på næringslivet og mulighetene i byen vår? Vi holder deg løpende orientert.