– Det er viktig at vi spiller hverandre gode

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


Svensson Nøkleby – Terje Gundersen, Administrerende Direktør

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Som det største og ledende advokatmiljøet i Drammensregionen er det helt naturlig for oss å bidra til vekst i næringslivet. Drammen har lykkes med mye de senere årene, og nå er det viktig at vi som by, tar steget videre. Vår beliggenhet tilsier at vi har et stort potensial til videre utvikling. Dette ønsker vi å være en aktiv deltager i. Vi har store og ambisiøse planer for vårt selskap, og flytter våren inn i nye lokaler våren 2018.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Byen har en sentral beliggenhet på Østlandet, og har blitt en kul og spennende by. Man trenger ikke å jobbe i Oslo for å få spennende oppdrag og faglige utfordringer. Mange av våre advokater har tidligere jobbet i Oslobaserte advokatfirmaer, men har nå flyttet tilbake til Drammen. Det er viktig at vi har et bredt og variert næringsliv som skaper faglige juridiske utfordringer. Det vil derfor være viktig at Næringsvekst 2020 stimulerer til ytterligere positiv utvikling og tiltrekker seg nye spennende bedrifter.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Drammen må videreutvikle en tydelig og folkelig identitet. Med de planer for investering og utbygging vi ser i Drammen, er det tydelig at utbyggere ser et stort potensial i byen. Utbygging av nytt sykehus vil være en «motor» i denne sammenheng. Det vil være viktig at vi spiller hverandre gode og slår noen «kameratpasninger». Det må samarbeides med åpenhet og med en vilje til å lykkes. Når næringslivet føler seg velkommen og lykkes, vil dette tiltrekke seg nye bedrifter. Vi må føle oss som en del av noe og feire seire underveis. Her må Drammen Kommune, Næringsforeningen i drammensregionen og næringslivet forøvrig samarbeide og spille på lag.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Drammen er en tilgjengelig by. Logistikk med vei, tog og hav, samt 1 time til 2 flyplasser, tilsier at tilgjengeligheten er stor. Den korte avstanden til Oslo er i denne sammenheng veldig fordelaktig.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Jeg er utrolig stolt av byen som jeg har bodd og virket i nesten hele mitt liv. Med den nærhet vi har til sjø og fjell, og ikke minst marka rundt byen, gjør Drammen til en av Norges absolutt beste byer å bo i. Det blir spennende å være deltager i utviklingen videre.


Svensson Nøkleby Advokatfirma
Telefon: +47 32 25 55 00
Adresse: Nedre Storgt. 15-17, 3001 Drammen
Nettside: www.svenssonnokleby.no
Kjerneområder: Advokatvirksomhet
Ansatte: 45