– Sett utenfra har Drammen lyktes med det meste

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Ingebrigt Steen Jensen, forfatter, rådgiver og medeier i byrået Alle Gutta AS.

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Drammen har nærheten til Oslo, og samtidig bedre muligheter for å bo rimelig. Det bør være attraktivt for bedrifter som skal tiltrekke seg kompetente mennesker. Kombinasjonen burde være bortimot uslåelig, men mange vil ha posisjonen – både nord og øst for Oslo. Drammen kommer ikke til å «få» den, men kan og bør ta den.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Her handler det om å komme inn i den gode spiralen, og spiraler er jo Drammen gode på. Være bevisste på å hente en «bjellesau»-bedrift som vil tiltrekke seg andre virksomheter, slik Telenor fungerte på Fornebu. Hvem dette kan eller bør være vet ikke jeg, men det er sikkert mange andre i Drammen som gjør.

3. Vi i Drammen liker å se på oss selv som tilgjengelighetens by – hva legger du i begrepet «tilgjengelighet»?

– Tilgjengelighet handler både om det fysiske, det kulturelle og det kommunikasjonsmessige. Kollektivtrafikken er vel godt ivaretatt, det å ta godt imot og inkludere alle er ingen norsk paradegren, men dette kan Drammen bestemme seg for å bli kjent for. Så har byen vært god på kommunikasjon i mange år nå, og har tatt en posisjon som man må passe på og samtidig utvikle.

4. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Jeg hører med til de mange som beundrer det Drammen har fått til de siste ti-femten årene. Byen har tatt tøffe grep og lagt lista høyt, men sett utenfra har Drammen lyktes med det meste. Når folk ellers i landet snakker om byutvikling, er Drammen veldig ofte trukket frem som eksempel på hva man kan få til.


Følgende er medlemmer av Advisory Board:
Ingebrigt Steen-Jensen (forfatter og rådgiver)
Torger Reve (professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI)
Knut Vareide (sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning)
Nils Apeland (kommunikasjonsrådgiver og forfatter)
Fahad Awaleh (førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH)
Ansgar Gabrielsen (AGC Consult)
Ståle Økland (trendekspert, forfatter)
Sissel Engblom (urbanist og leder i LINK Arkitektur)
Idar Kreutzer (administrerende direktør i Finans Norge)