– Fremtiden må handle om å bli best på å skape arbeidsplasser

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Ståle Økland, forfatter og trendekspert.

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Nærheten til Oslo er viktig, men Drammen oppleves ikke som en drabantby. Her finnes et etablert næringsliv og mange arbeidsplasser.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Drammen kan ta en posisjon som gründerby dersom det er vilje i næringslivet og i det offentlige.

3. Vi i Drammen liker å se på oss selv som tilgjengelighetens by – hva legger du i begrepet «tilgjengelighet»?

– Tilgjengelighet for meg handler om at det er praktisk å bo, arbeide og være turist i byen.

4. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Drammen har gjort mye rett de siste årene. Det finnes et godt fundament å bygge videre på. Fremtiden må handle om å skape arbeidsplasser og bli best på dette. Da blir det også rom for kultur, arkitektur og gode fritidstilbud. Uten arbeid, ingen by.


Følgende er medlemmer av Advisory Board:
Ingebrigt Steen-Jensen (forfatter og rådgiver)
Torger Reve (professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI)
Knut Vareide (sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning)
Nils Apeland (kommunikasjonsrådgiver og forfatter)
Fahad Awaleh (førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH)
Ansgar Gabrielsen (AGC Consult)
Ståle Økland (trendekspert, forfatter)
Sissel Engblom (urbanist og leder i LINK Arkitektur)
Idar Kreutzer (administrerende direktør i Finans Norge)