Søker aktører til utvikling av gründerhus-konsept

Tre personer fra Næringsforeningen i Drammensregionen avbildet på gata i Drammen på kveldstid.

Drammen ønsker å ta posisjonen som ledende gründerby og frister de nasjonale gründermiljøene til å etablere seg i byen. Det ligger to millioner kroner i premiepotten når den åpne konkurransen nå utlyses. 

– Vi søker aktører som kan presentere et bærekraftig og kommersielt konsept som skal forsterke byens og regionens sterke entreprenørskapskultur og bidra til nye arbeidsplasser, uttaler Tone Sørensen. Hun er prosjektleder for gründersatsningen i Næringsvekst 2020, et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet i byen.

Hovedoppgaven for gründerhuset vil være å være å tilby et miljø for både gründere og  etablerte små og mellomstore bedrifter med innovative forretningsideer og vekstambisjoner. Konkurransegrunnlaget slår fast at gründerhuset skal ha en sentral plassering i byen med gangavstand til kollektivknutepunkt, og representere en innholdsrik verktøykasse for vekstbedrifter i ulike faser. – Våre krav er at konseptet skal ha en tydelig og effektiv organisering, være bærekraftig i henhold til FNs bærekraftsmål, ha dokumentert kompetanse og være kommersielt forankret, sier Sørensen.

Næringsvekst 2020 skal være en forsterker for innovasjon og vekst ved å stimulere, koordinere og kommunisere prosesser og prosjekter som skaper nye arbeidsplasser. Drammen kommune har lagt åtte millioner kroner i Næringsvekst 2020. Byens næringsliv bidrar med minst det samme. Nå settes to millioner kroner av som tilskudd til den aktøren som presenterer det mest lovende gründerhuskonseptet av nasjonalt kaliber i Drammen.

– Drammen preges av gründerånd, entreprenørskap og et variert næringsliv. Vi får nytt sykehus og helseklynge, Drammen er blitt universitetsby og byens omdømmereise har gjort den interessant for mange. Et gründerhus vil stimulere til innovasjon og vekst på grunnlag av eksisterende næringsliv og skape helt ny virksomhet, uttaler Cecilie Brunsell, prosjektleder for Næringsvekst 2020.

Foto: Torbjørn Tandberg

Se hele konkurranseutlysningen her.

Kontakt:

Cecilie Brunsell
Leder prosjektavdelingen

Tlf: 924 33 857

 

Tone Sørensen
Prosjektleder Gründerhus

Tlf: 934 39 979