– Drammen må være fremoverlent, trygg og moderne

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Sissel Engblom, arkitekt og urban strateg i LINK Arkitektur.

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Verdiskapningen i Fjordbyen Lierstranda. Dette er et spennende pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling basert på innovasjon, lokal produksjon (mat) og fjordnære urbane nabolag.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Attraktiv byutvikling som kombinerer mobilitet til fots og sykkel med næring, rekreasjon, boliger og service i sentrum. I tillegg trengs det destinasjonsutvikling og styrking av byens identitet som fremoverlent, trygg og moderne.

3. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Det er en vakker by ved fjorden som bare venter på å bli gjenforent med sjøfronten. Byen har gjort mye rett og bra, men trenger å få bærekraftsmål på plass igjen. Det har vært litt variert utvikling de seneste årene.


Følgende er medlemmer av Advisory Board:
Ingebrigt Steen Jensen (forfatter og rådgiver)
Torger Reve (professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI)
Knut Vareide (sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning)
Nils Apeland (kommunikasjonsrådgiver og forfatter)
Fahad Awaleh (førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH)
Ansgar Gabrielsen (AGC Consult)
Ståle Økland (trendekspert, forfatter)
Sissel Engblom (urbanist og leder i LINK Arkitektur)
Idar Kreutzer (administrerende direktør i Finans Norge)