Bane NOR:

– Nytt dobbeltspor gir flere muligheter

Bilde av prosjektleder i Bane NOR på stasjonen i Drammen

Drammen er allerede et av de viktigste knutepunktene på Østlandet, og Bane NOR satser nå stort for å øke kapasiteten på togavgangene som passerer byen. ­– Når vi er ferdige her i Drammen har vi dobbeltspor mellom Tønsberg og Drammen, med alle de mulighetene det gir. Ved å styrke jernbanen blir byen enda mer attraktiv, både som arbeidsplass og ikke minst som bosted, sier Hanne Anette Stormo, prosjektsjef for Drammen-Kobbervikdalen hos Bane NOR.

Ser du muligheten i drammen?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. De skal også sørge for effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Drammen binder sammen de tre banestrekningene Bergensbanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, og prosjektsjefen er ikke i tvil om hvorfor Bane NOR ser muligheter i Drammen.

– Det er nettopp disse tre banestrekningene, med alle togbevegelser på Drammen stasjon hver dag, både person- og godstrafikk, som er viktig for oss. Når infrastrukturen her fungerer optimalt, blir hverdagen enklere for veldig mange, og ikke minst mer miljøvennlig. Med ny infrastruktur sikrer vi oss en stabil og forutsigbar trafikkavvikling, som vil bety mye for alle de som bruker toget mest. Enten de kommer fra Tønsberg, Kongsberg eller Oslo, sier hun og fortsetter:

– Drammen er et viktig utbyggingsprosjekt. Politikerne tror på oss, og det er et prioritert prosjekt. Det er inspirerende å bygge i Drammen. Mye takket være byens omdømme, som er skapt av en by som har tatt en helomvending de siste årene. I Drammen har mange lyst til å stoppe opp og bli lenger. Drammen kommune og næringslivet har gjort en fantastisk jobb med å gjøre byen attraktiv. Med infrastrukturen på plass blir det prikken over i-en.

Bygger Drammen videre

Stormo er prosjektsjef for utbyggingen i Drammen, og gleder seg til å ta fatt på den store oppgaven.

– Det er inspirerende å lede et prosjekt som betyr så mye for så mange. Her får jeg muligheten til å være med på å bygge en by sammen med kommunen, Statens vegvesen og ikke minst byens innbyggere. Det er et komplisert prosjekt, som også er mye av grunnen til at jeg ville være prosjektsjef på nettopp dette. Jeg har vært med på mange krevende prosjekter før, og det har trigget meg til å gjøre det umulige mulig. Det er vi på god vei til nå.

Stormo understreker at Bane NOR skal gjøre alt de kan for å informere godt underveis, siden jobben som skal gjøres vil innebære at innbyggerne må tåle støy og belastning i en periode.

– Men det blir veldig bra til slutt, forsikrer hun.

– Solid kommune i ryggen

Drammen kommune har et bredt og variert næringsliv i en region med positiv utvikling og vekst, og Stormo trekker spesielt frem Drammen kommune og deres engasjement som en viktig faktor for byggeprosjektet.

– Drammen og Drammensområdet er svært attraktivt, og her har du i tillegg en solid kommune i ryggen. Drammen er både fremoverlent, inkluderende og villig til å satse ­– med folk som er særdeles glad i byen sin. Det er viktig i en by med et så stort prosjekt som vi er i gang med – å ha en kommune som er fremoverlent og på hugget, og som ikke minst er enkel å samarbeide med og som ser løsninger, sier hun og fortsetter:

– Det er også viktig for oss at utviklingsaktørene i byen snakker sammen for best mulig anleggsgjennomføring for byen og belastning på omgivelsene våre. På denne måten ­unngår vi at vi ikke graver opp samme grøft to ganger etter hverandre, men at vi samkjører.

Prosjektleder i Bane NOR på togstasjonen i Drammen

«Drammen er fremoverlent, inkluderende og villig til å satse – med folk som er særdeles glad i byen sin.»

Hanne Anette Stormo / Bane NOR
Hanne Anette Stormo, prosjektleder i Bane Nor på togstasjonen i Drammen

«Drammen er fremoverlent, inkluderende og villig til å satse – med folk som er særdeles glad i byen sin.»

En by full av muligheter

Prosjektorganisasjonen til Hanne Anette Stormo vil snart telle 80 hoder i Drammen, mens det med entreprenører vil være opptil 600 i arbeid for å få bygget dobbeltsporet ferdig i årene vi har foran oss.

– Knutepunktet i Drammen gjør at vi rekrutterer mye teknisk kompetanse både fra Kongsberg, fra Vestfoldbyene og ikke minst innover til Oslo. Her er det er kort vei uansett hvilken retning du bor, og ikke minst er det en helt akseptabel pendlervei. Vi erfarer at vi har et stort nedslagsfelt når vi søker etter kompetanse til prosjektet. Det bidrar også godt at vi har kort vei til kulturtilbud. I en radius på 40 minutter har du alt.

– Opplever du Drammen som er komplett by med mange muligheter?

– I Drammen får du alt – og vi bidrar til fortsatt vekst i Drammen. Byen er komplett fordi du kan bo her, få tilgang til interessante jobber og du får mulighet til å etablere deg i en by det satses på.

Bilde av prosjektleder i Bane NOR på stasjonen i Drammen

Vi ser muligheten i Drammen

Portrettbilde av Arne Myklestad, daglig leder i Dark Arkitekter

Arne Reisegg Myklestad
Dark Arkitekter

«Å åpne kontor i Drammen er som å få mulighet til å kjøpe aksjer i Apple på 90-tallet.»

Les hvorfor Dark ser muligheten
Portrettbilde av hotelldirektør på Quality Hotel River Station

Anne-Margrethe Tveit
Quality Hotel River Station

«Snurrer du passeren 360 grader med spissen i Drammen, inkluderer du en stor del av Norges befolkning.»

Les hvorfor Quality ser muligheten

SER DU MULIGHETEN I DRAMMEN?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår.


Ved å registrere e-postadressen din samtykker du til å motta informasjon om aktiviteter, kampanjer og nyheter fra Drammen Works og Næringsvekst 2020. Du kan når som helst be om å bli slettet fra å motta e-post. 

Se våre tidligere kampanjer om eiendom

Se våre tidligere kampanjer om eiendom

Se tidligere kampanjer om eiendom