– Sammen bygger vi Drammen

Blåtimen Strømsgodset spillere og barn. foto

Blåtimen er samfunnskonseptet der spillere, trenere og ledere i Strømsgodset Toppfotball reiser ut og gjennomfører en time med godt faglig innhold. Strømsgodsets rollemodeller inspirerer og trekker synergier fra banen og ut til bedrifter, skoler, lag og foreninger.

Strømsgodset har som mål å gjennomføre 200-250 blåtimer hvert år. Blåtimene er fordelt på barn og ungdom, men også bedrifter, i Drammensregionen. Leder for utvikling og samfunn i Strømsgodset, Lage Sofienlund, forteller at de ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet.

– Dette er noe Strømsgodset gjennomfører på eget initiativ på sin egen fritid. Alle er positive til å bidra, og vise at vi alle er engasjert i lokalsamfunnet vårt, forteller Sofienlund. 

Blåtimer for bedrifter

Typiske temaer som gjennomføres for bedrifter er den gode kollegaen/lagkameraten eller viktigheten av lagarbeid i organisasjoner.  

– Noen bedrifter ønsker også mer spesifikt at vi snakker om hvordan vi motiverer spillere og hvordan vi jobber med å møte og videre beherske stressede og pressede situasjoner. Vi tilpasser temaer til hva bedriftene ønsker, og det vi føler vi har sterk kompetanse på, sier Sofienlund. 

Blåtimer for skoler, lag og foreninger

Målet for Blåtimene mot barn og unge er å bidra til en tryggere oppvekst og en bedre skolehverdag. Strømsgodset ønsker å fronte gode rollemodeller som barn og unge kan se opp til, samtidig som de setter viktige temaer på dagsorden.

– Vi ønsker at våre rollemodeller skal inspirere barn og unge i hele byen sier Sofienlund og fortsetter:

– Et populært tema har vært «Den gode lagkameraten». Her tar vi for oss hva det betyr å være en god venn og en god klassekamerat. Vi trekker synergier fra hvordan vi jobber sammen som et lag på banen, og viderefører dette til klassemiljøene, barn og unge.

Strømsgodset har et samarbeid med kompetansesenteret Læringsløp Drammen og Drammen kommune. Klubben har også ansatt en pedagog som bistår ved Blåtimen. Dette for å sikre faglig innhold slik at det skal ha samme nytteverdi som en reell undervisningstime. Som oftest kommer skoler og foreninger med ønske om tema. Strømsgodset bistår da med å forsterke temaet med våre rollemodeller.

– Vi syns det er veldig moro at Blåtimene våre har blitt tatt godt i mot, og ikke minst alle positive tilbakemeldinger vi har fått. Sammen bygger vi Drammen videre!

Sommeren 2016 gjennomførte Strømsgodset sin første Blåtime, og interessen rundt dette har vært stor. Ønsker din bedrift, ditt lag, forening eller klassemiljø en Blåtime?

Kontakt Lage Sofienlund, lage.sofienlund@godset.no.