Kompetansemagneten som satser i Drammen

Konsulentselskapet Rambøll har en relativt kort historie i Drammen, men røtter helt tilbake til gjenoppbyggingen etter krigen. Allerede den gangen var Drammen et kompetansesenter for byggebransjen.

Etter krigen var etterspørselen etter nye bygg stor. Alle måtte trå til. Landet skulle bygges på nytt.

Kompetanse innen bygging med betong og stål var etterspurt, og fagfeltet var helt nytt. Hus og velferdsbygg skulle være trygge og brannsikre. Firmaet Abel Engh etablerte seg med kontorer i Drammen i 1946, og bidro til å utvikle Drammen som kompetansesenter for entreprenører og konsulenter for byggebransjen.
Firmaet ble kjøpt opp av Scandiaconsult i 1995.

I 2002 kjøpte Rambøll opp selskapet, og har videreført byens stolte tradisjoner innen konsulent- og byggebransjen fra sine nåværende kontorer på hjørnet mellom Erik Børresens allé og Engene på Bragernes.

Pendler til Drammen

Rundt 200 personer jobber hos Rambøll i Drammen – kloke hoder og dedikerte ansatte innenfor mange fagfelt, som bro og anlegg, byggteknikk og prosjektledelse, planlegging og arkitektur, elektronikk, risk management, samferdsel og analyse og VAR-/VVS-teknikk.

Sandra Lein, avdelingssjef bygg i Rambøll.

– Utfordringen er å få de dyktige menneskene som bor i Drammen til ikke å pendle til Oslo, sier Sandra Lein, avdelingssjef for bygg i Rambøll.

Her opplever de også det motsatte – flinke folk som gjerne velger å pendle til Drammen.

– Som meg selv, jeg pendler fra Kongsberg.

Andre ansatte har tatt steget helt ut og velger å bosette seg i byen.

– Drammen er populær på grunn av prisene og muligheten til jobb. Så er det nærheten til marka, bredt omfang av idrett og korte avstander som frister, mener hun.

Må utvikle næringsområder

Sandra Lein mener at Drammen har tatt flere skritt i riktig retning, både på næringssiden og på boligsiden de siste årene.

– Det kan ikke bygges masse boliger uten å samtidig utvikle næringen. De som bor her må ha noe å leve av.

Til gjengjeld mener hun at balansen i næringslivet i Drammen gagner byen.

– Det er en fin blanding av grønt, industri og landbruk. Se på Drammen Havn! Utfordringen Drammen nå må ta, er å finne områder hvor næringen kan etablere seg og utvikle seg, uten å måtte flytte på seg, sier Lein.

Hun vet hva hun snakker om. 200 ansatte gjør Rambøll Drammen til en stor virksomhet i byen. Avdelingen for broprosjekter er ansett for å være en av Norges beste.

– De kloke hodene er så absolutt i Drammen.