POB: – Synliggjør byens mangfold og potensial!

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


POB – Pål Høiback, Leder organisasjon og utvikling

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Initiativet om å vise frem regionens potensial gjennom en samordnet og slagkraftig kampanje er både innovativt og spennende, og fortjener all mulig støtte. Konkrete suksesseksempler fra regionens etablerte næringsliv viser på mange måter at det er samsvar mellom kart og terreng, bidrar til å gi Næringsvekst-prosjektet troverdighet. Å være en del av dette troverdighetskollektivet synes vi er veldig hyggelig.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Geografi og infrastruktur. Byen har nærhet til det meste. Skog og mark. Elv og fjord. Industrihavn og flytogforbindelse. En halvtimes togtur til landets hovedstad, med avganger flerfoldige ganger i timen. Kulturinstitusjoner i verdensklasse. Urbane rekreasjonsområder. I det hele tatt. Nesten så en skulle tro slagordet «må ha det bare må ha det» var laget med Drammen for øye.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– En enda mer fremoverlent kommune. Sette tomteutvikling i system, lage konkrete handlingsplaner som forplikter alle involverte. Synliggjøre byens mangfold og potensiale gjennom moderne, koordinerte markedsinnsatser.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– At denne som poengtert i spørsmålet lenger opp knapt kan bli bedre. For å låne et uttrykk fra salgsverdenen så handler det herfra og ut mest om konvertering, jobbe steinhardt og målbevisst for at alle de gode ambisjonene omsettes i reelle nyetableringer.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– At det er en by som lider under savnet av at POB har hovedkontor i Lier. Nei, fra spøk til begeistret alvor: Drammen er en by som for et par tiår siden meislet ut en stor hårete ambisjon om å forvandle seg fra en heller lurvete andunge, til en stolt, vakker svane. Og som greide det. Behøver jeg si mer?


POB
Telefon: +47 32 22 67 00
Adresse: Vebjørns vei 5, 3414 Lierstranda
Nettside: www.pob.no
Kjerneområder: Entreprenørskap, næringsbygg.
Ansatte: over 100