Piql ble Grønn Gründer 2019!

Bilde av vinner, andre og tredjeplass under kåringen av Grønn Grunder 2019

Drammen Rotary ønsket sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen å hedre innovative og nyskapende mennesker i regionen ved å dele ut prisen «Grønn Gründer». Under Gründeruka var det teknologiselskapet Piql som stakk av med seieren.

Forankret i FNs bærekraftmål

Rotaryklubben satt sammen en jury som ved hjelp av FNs bærekraftmål skulle vurdere kandidatenes grønne satsning. Det var spesielt tre av bærekraftsmålene som ble lagt til grunn i vurderingen:

  • Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.
  • Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
  • Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.

Målet med prisen var å «speile næringslivet i vår region, bygge videre på mangfoldet og oppmuntre til samarbeid og utvikling av nye ideer». I juryen satt blant annet leder i Drammen Rotary Erik Dalheim, gründer og investor Terje Stykket, Rotarymedlemmene Arild Lauritzen, Kari Lien og Stig Pedersen. Som representant fra Næringsforeningen i Drammensregionen var prosjektleder Tone Sørensen med, samt representant fra Universitetet i Sørøst-Norge, Trond Ingar Østgaard.

Gjennom hele høsten 2019 ble det sendt inn forslag til kandidater til prisen, og fristen ble satt til 26. september.  

Datalagring uten å bruke energi

Til slutt ble det altså teknologiselskapet Piql som stakk av med seieren. Selskapet, med gründer Rune Bjerkestrand i spissen, lagrer data ved bruke av film som kan oppbevares uten bruk av energi. Juryen la vekt på at dette var en bærekraftig og imponerende teknologi som i tillegg var utviklet lokalt i Drammen av lokale gründere.

De to andre utvalgte kandidatene, og som bare nesten gikk til topps, var Lindum AS i Drammen og ScanGlide i Hokksund.