På frierferd i Oslo

Representanter for Kontordestinasjon Drammen-prosjektet KD25 foran Drammens nye ”skyline” med 14 etasjers høye Quality River Station Hotel i spissen.

Kontordestinasjon-prosjektet i Drammen søker lykken i Oslo. Målet er at frierferden skal ende med noen nye ”giftermål” på sikt.

De to foregående årene har søkemeglere fra Oslo tatt turen til Drammen for å se, høre og la seg friste av Drammen som kontordestinasjon, men i september reiser Næringsforeningen i Drammensregionen og flere av byens eiendomsutviklere og næringsmeglere like så godt motsatt vei. Der skal de informere om alt det nye som nå skjer i byen og som er med på å styrke Drammen som kontordestinasjon.

Målet med prosjektet Kontordestinasjon Drammen 2025(KD25) er å gjøre byen mer attraktiv for kontorbedrifter. I fjor ble søkemeglerne fra Oslo hentet til byen med tog der meglerne fikk se nærmere på de nyeste eiendomsprosjektene i Drammen samt stifte nærmere bekjentskap med de store konsulentmiljøene i byen. Meglerne uttalte at dette var et ”sjeldent bra inititativ” og flere påpekte at de var fristet av det de fikk se og høre.

– Må bort fra stolleken

Og KD25-partnerne opplyser at det faktisk har vært en økende interesse fra investorer fra Oslo-området mens interessen fra utenbys leietakere ikke har vært like stor. – Vi er i ferd med å føre opp et større kontorbygg like i nærheten av det nye hotellet ved jernbanestasjonen, men der er det nesten bare lokale leietakere som har meldt sin interesse, sier Sven Carl Kruse-Jensen i BaneNor Eiendom. Laila Hänninen i Union Eiendomsutvikling påpeker at det må være et mål å komme bort fra det som minner om en ”stollek” der lokale bedrifter bare bytter plass mens store utenbys bedrifter hopper over Drammen.

”Kortreist” by

– Vi må få tydeligere fram at Drammen er en veldig ”kortreist” og kompakt by med svært god tilgjengelighet, mye god kompetanse og mange ledig tomter. – I tillegg er det en stor fordel for byens attraktivitet at vi nå har fått vårt eget universitet, sier Hänninen som også trekker fram en voksende gründeraktivitet som et stort fortrinn for Drammen. Asgeir Svendsen i Ticon Eiendom minner samtidig om at Kontordestinasjon Drammen er et langsiktig prosjekt som skal vare fram til 2025.

– Det er litt tidlig å måle resultater og dra konklusjoner bare etter et par år, sier Svendsen som tror det er mange grunner til at man vil lykkes på sikt.

– I tillegg til kompetanse, tilgjenglighet og ledige arealer så er jo tomte- og leieprisene i Drammen fortsatt relativt lave i forhold til Oslo-området, sier Svendsen som også er overbevist om at det nye Stordalen-hotellet vil være med på å øke interessen for å investere og leie i Drammen.

Økt pågang

Og akkurat det er også noe prosjektleder Cecilie Brunsell i Næringsforeningen i Drammensregionen allerede har lagt merke til. – Større hotellkapasitet gjør blant annet at arrangører av større messer, slik som Drammenshallen, har merket økt pågang. I tillegg er det veldig positivt at vi nå har en økning i antall nye arbeidsplasser og at stadig flere utenbys rådgivere har etablert seg i byen, sier Brunsell som opplyser at søkemeglerne i Oslo også vil bli invitert til Eiendomsdagen den 7. november som skal arrangeres på det nyåpnede konferansehotellet.

Presenterer nye Drammen

Under besøket i Oslo i september vil daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, orientere om utviklingsprosjektene i regionen inkludert nytt sykehus, ny jernbanestasjon og ny bybru. I tillegg vil påtroppende prosjektrådmann i Nye Drammen kommune; Elisabeth Enger, informere om Drammens rolle i nye Viken fylkeskommune.

Hotelldirektør Anne-Margrethe Tveit skal fortelle om det nye Quality River Station Hotel som åpner i Drammen i november og forklare Oslo-meglerne hvorfor Petter Stordalen nå bygger sitt tredje hotell i Drammen. Og i forbindelse med besøket i Oslo blir det også arrangert en minimesse der byens eiendomsaktører presenterer et utvalg av sine prosjekter.

Tekst og foto: Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.