Oxer Eiendom: – Drammen må bli mer synlig!

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


Oxer Eiendom – Anniken Haug, markedssjef Østlandet

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– Vi har god tro på destinasjonen Drammen, og ønsker at Drammen skal bli enda mer synlig både innenfor næringslivet og blant boligkjøperne. Vi må få flere bedrifter til å etablere seg i Drammen, skape flere arbeidsplasser og hyggelige bområder. Drammen må gjøres med attraktivt. Nytt konferansehotell, nytt sentralsykehus, nye næringsbygg og boligprosjekter er viktige bidrag. Våre røtter stammer fra Drammen, i tillegg til at vi har næringseiendommer for utleie og pågående nærings- og boligprosjekter.

Anniken Haug, markedssjef i Oxer Eiendom.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Drammen er en intim by. Det er korte avstander, og infrastruktur er på plass.

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– En smidigere, handlekraftig og raskere håndtering av byggesaker. Invitere næringslivet i Oslo og omegn til Drammen. Knytte til seg gode og «nye hoder» på langsiktig byutvikling.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Det handler om infrastruktur, det å bo i byen, jobbe i byen, aktiviteter i Drammen sentrum, nytt sykehus, studier, fotball og annen idrett, hotell med mer.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Utleiemarkedet innenfor kontor og butikk er tungt i Drammen. Bedriftene leker stolleken. Vi er avhengig av å få nye krefter inn i næringslivet. Byen trenger nye impulser. Det kan bli mye prat og lite handling. Nye butikkjeder, nye bedrifter og restauranter kan derfor kvie seg for å etablere seg i Drammen.


Oxer Eiendom
Telefon: +47 66 98 74 00
Adresse: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker
Epost: post@oxer.no
Nettside: www.oxer.no
Kjerneområder: Utleie og utvikling av eiendom.
Ansatte: 21