Drammen kommune har et bredt og variert næringsliv i en region med positiv utvikling og vekst. Etter et tiår med omdømmebygging, byfornying og byutvikling, fremstår Drammen i dag som en av de mest attraktive regioner på Østlandet, både for næringsetablering og som bostedskommune. Vi har fokus på næringslivet så næringslivet kan ha fokus på sitt.

Næringsforeningen i Drammensregionen har på oppdrag fra Drammen kommune og næringslivet i Drammen igangsatt og driver «Næringsvekst 2020», et fireårig prosjekt som skal være en forsterker for innovasjon og vekst. Arbeidet er organisert innenfor de fire satsningsområdene eiendomsutvikling, helsenæring, besøksnæring og gründersatsning.

Drammen Works er prosjektets markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works.

Hovedsamarbeidspartnere

Sammen skal næringslivet i Drammensregionen og Drammen kommune utvikle fremtidens arbeidsplasser. Ønsker din bedrift å bli partner i prosjektet? 

PARTNERE