Økende investorinteresse

Eiendom Drammen

En fersk undersøkelse viser at det er hele 1300 næringsbygg i Drammen, og interessen for eiendommene er stadig økende fra utenbys investorer

Eiendomshuset Malling & Co presenterte nylig en rapport som kartlegger samtlige næringsbygg i Drammen. Det er trolig første gang det er gjennomført en så omfattende kartlegging av næringseiendommer i kommunen.

2 millioner kvadratmeter

Selskapet har brukt nærmere to år på arbeidet, og det viste seg at det er over 1300 næringsbygg i byen derav 127 er over 5000 kvadratmeter og 44 er på 10.000 kvadratmeter eller mer. I følge undersøkelsen er det nå totalt over to millioner kvadratmeter med næringsareal i byen.

– Vi ønsker å ha enda bedre kontroll over markedet slik at vi kan gi god og relavant informasjon til våre kunder i forhold til vårt arbeid med transformasjon og utleie. Kunder, og spesielt de som ikke kjenner Drammen så godt, etterspør i stadig større grad grundige analyser og rapporter før de gjør sine valg, påpeker Petter Warlo Berger i Malling & Co.

Velfungerende kombi-marked

Berger viser til at Drammen har et spesielt godt kombinasjonsmarked med mange lager- og produksjonslokaler. Dette er en av årsakene til at interessen fra utenbys investorer har vært sterkt økende i det siste.

– Interessen er spesielt stor fra Oslo-området som opplever en sterk konkurranse og høye priser for tiden. I Drammen har mange av investorene oppdaget et velfungerende marked like i nærheten der prisene ikke er altfor høye og utsiktene til bedre avkastning er gode.

– Det hjelper også at Drammen er en by i sterk vekst og utvikling, sier Petter Warlo Berger som også har registrert at stadig flere utenlandske investorer viser sin interesse for byen der det nå er mange nye prosjekter på gang.

 

Tekst: Per-Jan brekke

Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.