Nye muligheter for Drammensregionen

Drammen sett ovenifra på vinterstid

Næringsvekst 2020 er nå inne i sitt tredje og nest siste prosjektår. Men hva nå – hvordan skal man jobbe for å sørge for fortsatt positiv utvikling for regionen?

Drammen skal fortsette å prioritere næring, vekst og utvikling også i årene fremover. Ved utgangen av 2019 ser fremtiden lys ut for næringslivet i Drammensregionen: Milliarder av kroner investeres i omfattende infrastruktur og store utviklingsprosjekter.

– Utviklingen i Drammen er så positiv at vi er nødt til å fortsette å fortelle om den. Ikke bare lokalt, men også nasjonalt, sier Cecilie Brunsell, leder strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen og prosjektleder for Næringsvekst2020.

Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. De overordnede målene er:

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og bostedskommune.
  • For hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.

Nye arbeidsplasser og flere næringsetableringer

I den årsferske undersøkelsen gjennomført av Markedsinfo, ser vi at Drammensregionen fortsatt er på topp når det kommer til positive assosiasjoner vedrørende næringsetablering.

– Næringsvekst 2020 er en dugnad som næringslivet i Drammen står sammen om. Sammenligner vi Drammen med andre regioner, så ser vi at det er vekst der også, men det er ikke den samme interessen for utvikling som vi ser i Drammen, understreker Cecilie Brunsell.

 

Slik illustreres assosiasjoner til Drammensregionen i forhold til næringsliv. Resultatene er hentet fra omdømmeundersøkelsen som Markedsinfo har gjennomført.

Resultatet fra omdømmeundersøkelsen gir en indikasjon på at arbeidet som legges ned for å vise mulighetene i Drammen, ser ut til å fungere. Fokuset på de fire K-ene kompakt, komplett, kompetanse og knutepunkt, understreker alle viktige kvaliteter ved byen og bygger opp om den tilgjengelige byen.

Tidligere i år kunne Statistisk Sentralbyrå i tillegg rapportere om 714 nye arbeidsplasser i Drammen.

– Rapporten viser en klar bedring i forhold til tidligere år, og bringer Drammen i tet i forhold til sammenlignbare byer, sa leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad før sommeren.

Hva er styrket i Drammen i løpet av 2019?

Alle de fire satsningsområdene eiendomsutvikling, gründersatsning, helsenæring og besøksnæring har hatt fokus i 2019, og ble flere prosjekter er endelig avklart og/eller påbegynt.

– Der vi i fjor var i ferd med å etablere nye prosjekter, har vi i år fått en avklaring og til og med fått startet byggearbeidet, sier Cecilie Brunsell og fortsetter:

– I 2018 utlyste vi en konkurranse om gründerhus i Drammen. Nå vet vi at det er The Creators Community og MESH som i løpet av 2020 vil starte arbeidet med å etablere seg som innovasjonshub i byen med ambisjoner om innflytting i 2021.

2019 vil også stå som året da byggingen av det nye sykehuset begynte, samtidig som oppbyggingen av en moderne helsearena kom i gang. Med et fullkomment sykehus, helsehub og helsepark vil Drammen løftes til nye høyder hva gjelder teknologi og kompetanse.

Foto av Cecilie Brunsell
Prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Cecilie Brunsell, ser at interessen for Drammen øker både lokalt og nasjonalt.

Også på eiendomsfronten ser vi en økende interesse. Oppmøtet på Eiendomsdagen vitner om at næringslivet i Drammen og omegn er opptatt av å løfte Drammen når det kommer til eiendomsutvikling.

– Med mange nye aktører på deltakerlista, møter vi også flere mulige aktører som alle ser et potensial i Drammen. Det har generelt vært mye fokus på Drammen. Store investorer ønsker å investere i byen samtidig som lokale eiendomsutviklere satser enda sterkere. I året som kommer skal vi fortsette å fremsnakke Drammen, samt jobbe videre med prosjekter som f.eks. Kontordestinasjon Drammen(KD25), sier Cecilie.

Drammen som handelsdestinasjon

Drammen har mange kvaliteter, og i 2019 er byen blitt større som konferanseby, utelivsby og hotellby. Med Drammens nye elvehotell, Quality Hotel River Station, som åpnet 1. november, har byen nå enda mer å tilby innen overnatting og konferanse.

I tillegg til å markere seg innen hotell og konferanse, er handel Drammens aller største næring i antall arbeidsplasser.

– Hvis vi ser sentrumsområdene og kjøpesentrene i regionen under ett, har det vært en økning også på handel i regionen, tross sterkt press fra nasjonal og internasjonal netthandel. Næringsvekst 2020 produserte i 2019 en film som vises på Flytoget. Der er kombinasjonen av handel og opplevelse tatt på alvor, og filmen presenterer spennende og attraktive shoppingopplevelser i Drammen under begrepet «Shopplev Drammen», understreker daglig leder i Byen Vår Drammen, Tom Søgård.

Veien videre inn i et nytt tiår

Næringsvekst 2020 avsluttes i 2020, og arbeidet med nye tanker for Drammen er allerede i gang.

– Det er allerede startet tanker om videreføring av Næringsvekst 2020-prosjektet. Her vil alle involverte sammen evaluere prosjektet, samt diskutere eventuell videreføring eller nyetablering av et nytt utviklingsprosjekt for Drammen, forteller Cecilie Brunsell.

– Vi mener det også er viktig å fokusere på kommunikasjonsprosjekter innen eiendom og utvikling, i tillegg til å kjøre flere konkrete aktiviteter som har til hensikt å påvirke beslutningstakere, utviklere og investorer til å etablere og investere i byen vår, fortsetter hun.

Det nye året vil by på spennende muligheter for næringslivet når både Nye Drammen kommune og Viken fylkeskommune etableres 1. januar.

– Kommunesammenslåingen byr på nye muligheter for regionen vår. Vi gleder oss over at prosjekter som ny bybru, intercityutbyggingen, nytt sykehus og gründerhus viser at Drammen er i enorm utvikling. Det vil føre til at flere ønsker å satse i Drammen, avslutter Cecilie Brunsell.