Nye Drammen: – Sammen skal vi skape en sunn vekst

Bilde av direktør for inkludering i nye drammen kommune. Tatt i drammen sentrum.

1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny kommune, som blant annet skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en robust økonomi, rette fokus mot samfunnsutvikling, styrke lokaldemokratiet og gi Nye Drammen kommune en sterkere stemme.

Manuela Ramin-Osmundsen er ansatt som direktør for arbeid og inkludering for Nye Drammen kommune. Hun har bred ledererfaring fra statlig virksomhet, og kommer fra stillingen som HR-sjef i Miljødirektoratet. I dag er det ansatt ca. 15 personer i den nye organisasjonen, men innen 01.01.2020 vil det være om lag 6 400 ansatte, forteller Ramin-Osmundsen, og hun ser frem til januar 2020.

– Mandatet i den politiske plattformen er ambisiøst og veldig tydelig, vi skal sammen skape en sunn vekst, og vi jobber nå med å legge grunnlaget for å kunne fylle disse ambisjonene. Jeg tror veldig på å utvikle sammen med andre, og gleder meg stort til januar 2020 så vi kan bevege oss som et team inn i den reelle verden.

Viktige dialogmøter med næringslivet

15. mai inviterte Nye Drammen kommune til dialogmøte med næringslivet med hensikt om å få innspill til strategidokumentet «Veivalg Nye Drammen» og om næringslivets forventninger og behov.

– Det å bygge en ny kommune er en omfattende prosess, og det kan ikke gjøres alene. Vi er avhengig av god dialog med næringslivet. Dialogmøtene har vært svært nyttige, og vi har fått mange konkrete innspill som vi vil benytte i den videre organiseringen av kommunen.

Kommunens planstrategi

Arbeidet med Nye Drammen kommune er for lengst i gang, og den nye organisasjonen har blant annet jobbet aktivt med å orientere seg i politiske prosesser og dokumenter, i tillegg til aktører i området som skal bli Nye Drammen kommune.

– Vi har jobber aktivt med å bli kjent med aktørene som er i vår nye kommune; entreprenører, arbeidsmarkedsbedrifter, bedrifter og næringslivsledere, ulike foreninger, næringsforeninger. Samtidig er det også viktig for oss å bygge tette relasjoner med offentlige aktører som har en sentral rolle som Universitetet, NAV og dagens tre kommuner.

Sterkt innbyggerfokus

Ramin-Osmundsen forteller videre at deres første oppgave er å sikre et sterkt innbyggerfokus i alle ledd.

– Næringslivet er ikke tjent med misfornøyde innbyggere. Vi må derfor rigge organisasjon vår slik at tjenestene våre er nær innbyggere. Det handler om skoler og barnehager, men også lavterskeltilbud, forebyggende og veiledningstjenester, utlån av bøker eller utsyr, kulturtilbud og aktivitetstilbud, for foreninger og andre, sier hun og fortsetter:

– Jeg håper virkelig å vi vil få til spennende stedsutvikling i alle våre 10 kommunedeler. Men det kommer naturligvis til å ta tid.

En spennende tid i møte

Nå om dagen dyrker Ramin-Osmundsen balansekunsten, som er å bevege seg mellom tre verdener.

– Én verden full av utallige praktiske og nødvendige detaljoppgaver knyttet til oppbyggingen av vår organisasjonsstruktur. En annen verden full av faglige oppgaver som spenner mellom strategi for inkludering, styrket fokus på arbeid og næringsutvikling og tverrfaglige fokus på kommunens grunnleggende tjenester. Den tredje er en verden full av folk. Næringslivet er personer som gjør en innsats, har en visjon og har ambisjoner. Innbyggere er enkeltmennesker som ønsker å ha et godt liv men kan møte motbør, begrensninger eller et hav av muligheter. Og ansatte er medarbeidere som gjør en innsats hver dag i våre tre eksisterende kommuner, og som er forventningsfulle til det som kommer. De tre verdenene må henge sammen. Det er min balansekunst akkurat nå, og det er uhyrlig spennende.

Bærekraft 2.019

Under Bærekraft 2.019 i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen, var Manuela Ramin-Osmundsen en av foredragsholderne og tok for seg teamet «Hvordan kan vi utvikle attraktivitet, næringsvekst, inkludering og bærekraft sammen?» 

– Bærekraft 2.019 var en veldig bra konferanse hvor temaet bærekraft ble dekket på en konkret måte av interessante foredragsholdere. Det var lett å forstå hva bærekraft betyr i praksis, og hvordan det påvirker bedriftens resultater, attraktivitet og organisasjonskultur.

Se Ramin-Osmundsens presentasjon her.

Foto: Vivi Skalleberg