NOFAS: – Drammen har store fordeler av sin geografiske posisjon

Næringsvekst 2020 og Drammen Works har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen – kort sagt være en katalysator for innovasjon og vekst. I denne intervjuserien presenterer vi hovedpartnerne bak Drammen Works.


NOFAS – Lars Henrik Krogh, Administrerende Direktør / Pressekontakt

1. Hvorfor er dere samarbeidspartner i Næringsvekst 2020?

– NOFAS representerer en litt uvanlig type bedrift i Drammensregionen. Kombinasjonen av konsulentselskap, flere doktorgrader blant de ansatte, fokuset mot Forskning- og Utvikling, og en rask omsetningsvekst, er ikke hverdagslig i vår region. Det er derfor svært naturlig for NOFAS å være del av dette initiativet. Både for å forankre en sterk posisjon blant de mange spennende bedriftene i området, men ikke minst også for å dele av våre erfaringer, være med å stake ut den videre næringsutviklingen i området, og å sette et sterkt og varig fokus på viktigheten av fortsatt satsning mot Forskning og Innovasjon.

2. Hva er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv? 

– Drammen har veldig mye som taler til sin fordel som attraktiv arbeidsplass og base for nye selskaper. Den tydeligste fordelen for NOFAS har helt klart vært geografisk plassering. De åpenbare trafikale utfordringene som ligger i å ha sin arbeidsplass i Oslo, gjør Drammen til et veldig attraktivt sted å jobbe. Ansatte som bor lokalt slipper kø inn til Oslo. Ansatte som bor i Oslo/ Akershus kjører «mot køen» i rushtid, og kommer seg til arbeid stort sett innenfor 30 minutter. Videre har Drammen utviklet et friskt mangfold av bedrifter og bransjer, som øker lokale synergieffekter og lokalt marked betraktelig. Dette er en selvforsterkende effekt, som stadig gjør byen mer og mer attraktiv. Gode hoder vil jobbe i spennende bedrifter!

3. Hva må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Drammen må stadig utvikle nye næringsbygg og nærings-/ industrianlegg. Til det kreves det tett og effektivt samarbeid mellom kommune og eiendomsutviklere. Det kreves rask omstilling når en bransje er i klar vekst, for å tilby attraktive næringsområder. Vi konkurrerer om de beste hodene med våre omkringliggende byer, og den generelle arbeidstager blir stadig mer kresen til infrastruktur, arbeidsmiljø, parkeringsmuligheter, lunsjtilbud osv. Det må være et stadig og varig fokus på å tiltrekke arbeidskraft i form av å kunne tilby flotte omgivelser. Videre må vi i større grad flagge mangfoldet av bedrifter som ligger i Drammen. Det hviler fortsatt et inntrykk av at Drammen er litt «kjedelig» som næringsby. Dette er feil, og det må vi vise frem.

4. Mange sier at Drammen er «den tilgjengelige byen». Hva tenker dere om Drammens tilgjengelighet?

– Som nevnt har Drammen store fordeler av sin geografiske posisjon. Det er, foreløpig, relativt lite kø inn til byen sammenlignet med andre byer, og togforbindelsene er gode. De kan stadig bli bedre, og fokuset på økt kollektivtilbud bør alltid være der. Men vi mener at stempelet som en tilgjengelig by er fortjent. Og styrkene våre må vi dyrke videre.

5. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Drammen gjør veldig mye riktig innenfor omdømmebygging, boligbygging, og generell tilrettelegging for en trivelig og attraktiv by. Både å jobbe i, og bo i. Drammensere, og andre som bor i nærområdet, er stolte av byen sin! Og det skinner igjennom i sosiale arenaer, offentlige arenaer, generell omtale og i andre sammenhenger hvor byen omtales. Måten vi fremsnakker byen vår, i alle sammenhenger, er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å fremme Drammen som et attraktiv sted å bo, eller ha sitt daglige virke.


NOFAS
Telefon: +47 32 22 10 40
Adresse: Schwenckegata 1, 3015 Drammen
Nettside: www.nofas.no
Kjerneområder: Forskning og innovasjon
Ansatte: over 40