PR-ekspertens råd for at Drammen skal bli ideenes yngleplass

I Drammen Works har vi etablert et advisory board. Her vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan by på gode innspill, inspirasjon og ideer. Vi har utfordret dem til å beskrive styrker og utfordringer for Drammen som næringslivsby.


Nils Apeland, kommunikasjonsrådgiver og eier i Bedre Kommunikasjon AS.

1. Hva mener du er Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv?

– Nærheten til Oslo er åpenbart viktig, av praktiske årsaker. Drammen har dessuten gode tilbud i byen, hyggelige folk og boliger som er priset slik at for eksempel småbarnsfamilier kan etablere seg her. Når det gjelder å trekke til seg gode hoder, vil også kulturliv, idrett og natur spille inn – og her kan også Drammen levere godt.

2. Hva mener du må til for å øke Drammens posisjon som tyngdepunkt for næringsutvikling og som et attraktivt arbeidssted?

– Det er viktig å bygge bro mellom hva bedriftene som er i Drammen i dag gjør og har tenkt til å gjøre, og de som vurderer å flytte til eller vokse i Drammen. Hvis Drammen i tillegg kan bli et ynglested for nye ideer, vil det kunne trekke gründere og andre med ideer og planer.

3. Hva er ditt personlige inntrykk av Drammen i dag?

– Jeg synes Drammen er en trivelig by, der mennesker ser hverandre og samarbeider godt, og hvor det er gode konserter og fine områder ved elva. Drammen sentrum har et bra butikktilbud, og det er greit å finne fram der. Jeg liker Drammen!


Følgende er medlemmer av Advisory Board:
Ingebrigt Steen Jensen (forfatter og rådgiver)
Torger Reve (professor i strategi og industriell konkurranseevne, BI)
Knut Vareide (sosialøkonom og forsker, Telemarksforskning)
Nils Apeland (kommunikasjonsrådgiver og forfatter)
Fahad Awaleh (førsteamanuensis innovasjon og nettverkssamarbeid, NSH)
Ansgar Gabrielsen (AGC Consult)
Ståle Økland (trendekspert, forfatter)
Sissel Engblom (urbanist og leder i LINK Arkitektur)
Idar Kreutzer (administrerende direktør i Finans Norge)