Næringsvekst 2020 tilbyr akuttbistand til lokale bedrifter – oppretter eget rådgiverteam

Næringsvekst 2020, som er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, har besluttet å omdisponere midler fra langsiktig påvirkning på den nasjonale arenaen til skadebegrensende tiltak i lokalt næringsliv.

Det unike samarbeidet mellom kommunen og næringslivet er blitt lagt merke til, også utenfor regionen. Nå tar samarbeidspartnere et nytt grep – sammen.

Med bakgrunn i Covid-19-pandemien har styringsgruppen vedtatt å omdisponere midler for å yte bistand til lokalt næringsliv i krise. Sentralt i styringsgruppens vedtak står et ønske om å bidra til at flest mulig handler lokalt.

Næringsvekst 2020 ønsker bl.a. å bistå med råd og ekspertise, spesielt til små og mellomstore bedrifter.

Et eget rådgiverteam er opprettet:

 • Teamet består av jurister, revisorer og rådgivere innenfor ledelse, kommunikasjon m.m.
 • Bedrifter med behov for rådgivning tar kontakt med prosjektledelsen i Næringsvekst 2020 som formidler forespørselen.
 • Den første timen med rådgiveren dekkes i fellesskap av Næringsvekst 2020 og rådgiveren. Eventuell bistand utover dette avtales direkte.
 • Teamet består pt. av:
  • Revisorer og rådgivere fra BDO, PwC, KPMG, Deloitte
  • Jurister fra Svensson Nøkleby
  • Kommunikasjonsrådgivere fra Godt Sagt, Tibe, NYG Reklame, Saturn Kommunikasjon
  • NAV og Drammen kommune
  • Etablererveiledningen

Styringsgruppens mål er å yte akutt bistand og stimulere de lokale bedriftene til samhold og samarbeid. Samtidig ønsker styringsgruppen å bidra til optimisme og kreativitet.