Næringsvekst 2020 mot 2019

Drammen Works satsningsområder

Næringsvekst 2020s partnere og Drammen kommune har sammen skapt et godt fundament for innovasjon og vekst i Drammensregionen.

Nå, ved inngangen til 2019, kan vi glede oss over at Næringsvekst 2020 har over 50 samarbeidspartnere. Oppslutningen viser at næringslivet i Drammen er opptatt av å legge til rette for vekst og innovasjon. Engasjementet i byen er stort, og sammen løfter vi Drammen og regionen igjen – akkurat slik vi gjorde i omdømmeprosjektet.

Næringsvekst 2020s hovedoppgaver er å organisere, koordinere og kommunisere tiltak og initiativ med hensikt å bidra til næringsvekst i byen vår. I 2019 skal vi løfte videre gjennom ytterligere fokus på økt næringsomdømme, økt næringsattraktivitet og målbare resultater i relasjon til etablering av flere arbeidsplasser i regionen vår. Sammen skal vi fortsette jakten på de kloke hodene, de spennende bedriftene og jobbe aktivt for videre vekst og utvikling.

Ressursgruppene, i tilknytning til de respektive satsningsområdene, har sammen med NV2020s styringsgruppe definert egne mål med tilhørende tiltaksplaner for 2019.

Satsningsområde; Eiendomsutvikling

For satsningsområdet eiendomsutvikling vil vi i 2019 fortsette å vise at «Vi har byen – du har muligheten». Vi skal videreutvikler kommunikasjonen med utgangspunkt i «den tilgjengelige byen» (kompakt, knutepunkt, kompetanse, komplett), og synliggjøre alle de spennende prosjektene og alle mulighetene som ligger i Drammen.

Satsningsområde; Gründersatsning

Drammen preges av gründerånd og entreprenørskap, og sammen skal vi gjøre Drammen til Norges ledende gründerby. Gründerne ønsker seg gjerne kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser, og nettopp dette skal vi fortsette å legge til rette for i 2019. Vi skal skape aktive øvingsarenaer for læring, samarbeid og dialog. Og i mars offentliggjøres vinneren av gründerhus-konkurransen utlyst i 2018. 2019 blir et meget spennende gründerår i Drammen!

Satsningsområdet; Helsenæring

Gjennom arbeidet i NV2020 er det avdekket en rekke suksesskriterier og tiltak som må adresseres for at regionen skal lykkes med ønsket om å etablere nye private arbeidsplasser tilknyttet det store offentlige helseløftet som kommer med nytt sykehus på Brakerøya. Gjennom «Helsehub» skal alle de offentlige aktørenes ulike roller avklares og koordineres. NV2020 skal i 2019 kommunisere satsningen, samordne kreftene, skape arenaer og identifisere og inspirere potensielle bedrifter til å gripe muligheten. 

Satsningsområdet; Besøksnæring

Drammen har mange kvaliteter som fortjener et større publikum. Besøksnæringssatsningen i NV2020 samarbeider tett med Destinasjon Drammen for å få større effekt av satsningen, og følgende tiltak ligger i planen for 2019:

  • Utvikling av aktivitetsmeny for hotellgjester og konferansedeltakere
  • Arrangere visningstur for konferansearrangører
  • Skape aktiviteter på og langs elva
  • Fremme Drammen som shoppingdestinasjon
  • Utvikle destinasjons-app for Drammen

Veien videre

Gjennom kommunikasjon som virkemiddel, koordinering og organisering vil NV2020 bidra til at ressursgruppenes målsetninger innfris, og at vi ved utgangen av 2019 er litt nærmere å innfri prosjektets overordnede målsetninger. Prosjektet er nå tidsbegrenset til 2020, men for å kunne løfte Drammensregionen frem til å bli en attraktiv næringslivsregion på Østlandet er det viktig å forankre prosjektet også etter 2020.

Sammen bygger vi Drammen!