Næringsutviklingen i Drammensregionen: – Vi blir lagt merke til

Vinnerne av gründerhus - the creators community inne på rådhuset. Foto

Det blir lagt merke til at det i Drammensregionen skapes nye arbeidsplasser og at bedrifter og det offentlige samarbeider godt. Den forestående etableringen av Nordens mest suksessrike og bærekraftige gründerhus viser at det er mye på gang og at vi ligger godt an til å nå målene for samarbeidsprosjektet Næringsvekst 2020.

Drammen løfter i flokk – igjen, er mottoet for næringsprosjektet. Drammens omdømmesuksess handlet nettopp om å samarbeide for felles mål. Derfor er Næringsvekst 2020 et spleiselag mellom Drammen kommune og byens bedrifter. Det er svært gledelig at byens bedrifter år etter år bidrar med store summer for å gjøre byens og regionens fortrinn bedre kjent. De gjør det i forvissning om at det er en god investering, for eksempel ved at bedriftene blir ettertraktede for attraktive arbeidssøkere.

Nylig kunne Statistisk Sentralbyrå rapportere at det i 2018 ble skapt 714 nye arbeidsplasser i Drammen. Det er bedring i forhold til tidligere år og bringer Drammen i tet i forhold til sammenlignbare byer.

Kjennskap og kunnskap

En av de sentrale aktivitetene i Næringsvekst 2020 i startfasen har vært å bidra til å øke kjennskapen til og kunnskapen om Drammen som attraktiv region for næring og næringsutvikling.

Det er grunnlag for å slå fast at Drammen blir lagt merke til, og at det i de sentrale målgruppene for prosjektet er stor interesse for det som skjer i vår by.

Næringsvekst 2020s nettside (drammenworks.no) og prosjektets sider på Facebook og LinkedIn viser størst oppslutning i aldersgruppene 35-44 og 45-54 år. Tallene forteller at vi treffer godt geografisk. Nesten 50% befinner seg i Oslo, Akershus eller Vestfold. De som viser størst interesse, befinner seg innenfor forretningsutvikling, prosjektledelse, salg, medier og kommunikasjon samt konsulentbransjen.

Flere kampanjer

Det er spesielt kampanjer som vekker interessen. Nå er en ny kampanje på beddingen. Den rulles ut rett over sommeren, i samme periode som det nye sykehuset er under bygging, det nye hotellet skal innvies og omfattende infrastrukturprosjekter som ny stasjon, jernbanetunnel, bybro m.m. igangsettes.

Målet er å vise at byen fornyes og moderniseres og at viktige aktører i næringslivet ser nye muligheter i Drammen.  Petter Stordalen er et slikt eksempel. I november åpner han Nordic Choice Hotels tredje hotell i Drammen.

Samtidig registrerer vi med glede at det er vekst og nyetableringer i konsulentmiljøene og at offentlige virksomheter som Husbanken, NAV og Statens vegvesen etablerer avdelinger med nasjonal profil i byen.

Gründerhus

Viktigere enn kampanjer, er å gjennomføre konkrete tiltak. Gründerhus er et slikt eksempel.

Styringsgruppa i Næringsvekst 2020 besluttet nylig å sette av to millioner kroner til gründerhus i Drammen og inviterte nasjonale aktører til å konkurrere.

Responsen var strålende og resulterer i at Drammen får et gründerhus av internasjonalt format samtidig som det har god forankring i det lokale gründer- og investormiljøet.  Rett over sommeren er det kick off for Mesh i Drammen, et knallsterkt innovasjonsmiljø. At Mesh velger Drammen som by nummer tre i Norge, tar vi som en bekreftelse på at byen fremstår som interessant og fremtidsrettet. Og vi ser at det blir lagt merke til. Nyheten om Mesh i Drammen fikk høy score i sosiale medier.

Helsehub

Satsningen på helse er nå kommet på rett spor etter at starten var krevende. Vi måtte erkjenne at vi manglet forankringen til den overordnede nasjonale helsesatsingen, og at nytt sykehus i seg selv ikke var nok til å løfte en hel helsenæring.

Nå har statlige og kommunale institusjoner funnet hverandre i prosjektet Helsehub. Fylkeskommunen, universitetet, kommunene Drammen og Lier sitter sammen for å utvikle, koordinere og satse. Det åpner interessante muligheter for næringslivet. Derfor har Næringsvekst 2020 tatt imot invitasjonen til å være en del av Helsehub.

Nå sitter vi ved bordet når helseplaner legges, og vi kan spille inn bedrifter som er i stand til å skape arbeidsplasser innenfor helse.

Bedriftens stemme

Vi i Næringsforeningen er beredt til å være næringslivets stemme, og fremme bedriftenes interesser i alt som skal skje rundt det nye sykehuset, helsehuset, den videregående skolen og forskningen. Regjeringens «Helseindustrimelding» er et godt utgangspunkt, og kanskje kan vi i Drammen bli det første området i Norge som etterlever de tydelige føringene som meldingen gir for økt verdiskaping i norsk økonomi, flere lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste.

Når de offentlige aktørene nå har funnet samarbeidsformen, er vi sikret kontakt med overordnede helsemyndigheter, akademia og forskningen. 

Resultater

Først når Næringsvekst 2020 avsluttes ved utgangen av neste år, kan vi telle opp antall nye arbeidsplasser.  Spørsmålet blir helt sikkert: Er det Næringsvekst 2020 som har skapt dem? Ville de kommet uten et slikt prosjekt?

Spørsmålet er ikke så viktig. Når hele laget vinner, er det fordi alle på laget bidrar.

Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen. Foto.

Rune Kjølstad

Leder av Næringsforeningen i Drammensregionen
og leder av styringsgruppa for Næringsvekst2020.