Næringslivets universitet

Rektor foran Universitetet i Søt-Øst Norge Avdeling Drammen. Foto.

– Det er store endringer i kompetansebehovet i både næringslivet og i offentlig sektor, og vår jobb som universitet er å utdanne den arbeidskraften arbeidslivet trenger.

Det sier rektor Petter Aasen ved landets fjerde største og aller nyeste universitet; Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som har et av sine største studiesteder på Papirbredden i Drammen. USN har over 18.000 studenter og 1.900 ansatte fordelt på åtte campuser i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og årsbudsjettet er på over to milliarder kroner.

Det var Kongen i statsråd som i mai i fjor vedtok at Høgskolen i Sørøst-Norge fortjente å bli ”akkredittert” som det tiende universitet i Norge.

Kunnskap for fremtiden

Tidligere har universitetene blitt beskyldt for å være litt for teoretiske med tilbud som ofte var lite relevante for næringslivet. Dette er en trend som absolutt har snudd, og på sin egen nettside beskriver Universitet Sørøst-Norge seg selv på denne offensive måten:

”Verden beveger seg raskere enn noensinne, og for å kunne møte nye utfordringer er vi helt avhengige av nye løsninger. Vi trenger raske hoder som tenker nytt, kreative problemløsere som ser fremover og handlekraftige ildsjeler som sprer entusiasme. Vi trenger et helt nytt universitet med nye perspektiver og tett kontakt med fremtidens arbeidsliv. Vi er USN, vi gir deg kunnskap for fremtiden!”

Og rektor Peter Aasen anser da også USN som kanskje det universitetet i Norge som har det mest arbeidslivsorienterte utdanningstilbudet og det tetteste samarbeidet med både lokalt næringsliv og offentlig sektor. Universitetet samarbeider blant annet med Næringsforeningen i Drammensregionen innen lederutvikling. I tillegg er det nylig inngått ny samarbeidsavtale med Drammen kommune som skal bidra til å fremme vekst og økt konkurransekraft i byens næringsliv, samt bedre helse og økt kompetanse i byens befolkning.

– Samarbeidet med Drammen kommune er forbilledlig og støtter opp under universitetet som nyskapende regional kunnskaps- og kompetanseaktør, sier rektor Aasen.

Entreprenørielt universitet

– Det er store endringer i kompetansebehovet i både næringslivet og i offentlig forvaltning. Spesielt i privat sektor er behovet for etter- og videreutdanning stort og etterspørselen sterkt økende, forklarer Aasen. Han understreker at universitetet er opptatt av å fremme bærekraftig utvikling gjennom utdanning og forskning.

– I en del andre europeiske land har man noe som kalles ”entreprenørielle universitet”, og jeg føler at det er en betegnelse som også passer bra på USN. Vi har allerede integrert arbeidsliv og praksis i grunnutdanningen enten det gjelder lærere, sykepleiere, barnevernsarbeidere, ingeniører eller maritim utdannelse. Vi trekker også arbeidslivet inn i forskningen. Så vi er uten tvil mer arbeidslivsorienterte enn de tradisjonelle universitetene, påpeker rektor Petter Aasen som spesielt vil trekke fram industrimaster-utdanningen som et konkret eksempel på dette.

Industrimaster

– Industrimaster eller arbeidslivsmaster er et utdanningstilbud som gjennomføres i samarbeid med næringslivet. Her blir studentene ansatt av en bedrift i 50 prosent stilling mens vedkommende tar en toårig master over tre år. Dette er jo et aldri så lite kinderegg der bedriftene nærmest får tilgang til et treårig ”jobbintervju” og deretter får mulighet til å sikre seg en ansatt som er klar til innsats fra første stund. Samtidig så har altså studentene sikret seg både en master og som regel også en fast ansettelse, påpeker Aasen som opplyser at USN i dag også har dette tilbudet innen systems engineering, industriell IT og automatisering og mikro-nanosystemer.

I 2019 kommer det i tillegg tilbud i fagområdene Maritim ledelse og Optometri, og i 2020 bygges tilbudet videre ut med revisjon, innovation and technology management og management information systems.

Automasjon og livsmestring

– Det har vært stor respons for disse tilbudene fra lokalt næringsliv, opplyser Petter Aasen som er overbevist om at kompetanseområder som digitalisering og automatisering, innovasjon og entreprenørskap blir svært viktige i Drammensregionen i årene som kommer. I tillegg tror rektoren at det blir mye fokus på folkehelse og livsmestring.

I den forbindelse trekker rektoren fram fire sentrale og konkrete satsningsområder; – Det dreier seg som; ”Subsea Vally”-aksen mellom Kongsberg, Drammen og Asker, finansnæringen, næringsvirksomhet knyttet til helseteknologi med nytt sykehus og helseklynge på Brakerøya samt automasjon på tvers av sektorer og med fokus på digitalisering. Når det gjelder automasjon så er dette et område vi har veldig høy kompetanse på både internt og ikke minst i en rekke bedrifter i regionen, opplyser rektor ved Universitetet Sørøst-Norge, Petter Aasen.

Tekst og foto: Drammen 24.

Denne saken er tidligere publisert på Drammen 24.

>> Les denne og flere saker fra Drammen 24 her.