– Investorene tror på vekst

Interessen for å kjøpe næringseiendom i Drammen er større enn noensinne. Lokale og nasjonale aktører handler som aldri før. Meglerne ser også at internasjonale investorer viser interesse.

Eiendomsinvestorene har klokkertro på at Drammens popularitet som kontordestinasjon vil øke betraktelig i årene fremover, og at stadig flere bedrifter vil oppdage at byen er en attraktiv kontordestinasjon.

De lokale investorene er aktive, og store nasjonale aktører melder oftere og oftere sin interesse når næringseiendommer i Drammen kommer for salg.

Prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Cecilie Brunsell, er overbevist om at det er eiendomsinvestorene som best forstår hva som kommer til å skje fremover. – De vet hvor næringsveksten vil komme, og at den kommer i Drammen. Derfor er vi overbevist om at den stigende interessen fra eiendomsinvestorene etter hvert vil føre til økt interesse for å etablere nye bedrifter og flytte eksisterende kontorbedrifter til Drammen, sier hun.

Nytt trekk

Næringsmegler Petter Warloff Berger leder Malling & Cos kontor i Drammen. – De siste to-tre årene har vi merket en endring. Oftere og oftere er nasjonale utviklere, pensjonsselskaper, finansielle og større private investorer med når næringseiendommer i Drammensregionen omsettes. Tidligere var ikke mange av disse til stede i Drammen, sier Berger.

Den største interessen fra de tunge investormiljøene merkes når kombinasjonseiendommer med lager og logistikk kommer for salg. Det samme skjer når kontorbygg med lange leiekontrakter skal selges, spesielt når kontraktslengden, soliditeten hos leietagerne og leienivået er interessant.

Nær Oslo

Mallings næringsmegler tror det er Drammens sentrale beliggenhet, rollen som knutepunkt og de bymessige kvalitetene som skaper interesse. Drammens nærhet til Oslo er naturligvis også en interessevekker.

– Drammen ligger godt innenfor grensen av hva som regnes som Osloregionen og togforbindelsen er svært god, understreker Berger. Det er flere store prosjekter som nå vil øke interessen ytterligere, slik som nytt sykehus på Brakerøya og nytt konferansehotell ved jernbanestasjonen. Tett opp til disse punktene vil det i tillegg skje mye annen utvikling. Dette vil gjøre drammenserne enda stoltere av byen sin og befeste Drammen som en by med egen identitet, mener Berger

Fredrik Haaning, daglig leder og partner i Buskerud Næringsmegling, er overbevist om at interessen for Drammen øker «fordi pengene går dit avkastningen er størst». I Oslo er prisene svært høye, i Drammen er det potensial for ytterligere prisvekst, sier han.

Tekst: Hans Arne Odde

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.