Næring og skole – hånd i hånd

Høgskolen i Sørøst-Norge samarbeider nå med næringslivet i Drammen for å tette lederes kompetansehull.

For næringslivet og høyskolen går virkelig hånd i hånd i elvebyen.

– En av årsakene til dette er at vi har et uvanlig tett og godt samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, sier Inger Lise Nes og Trond Østgaard, henholdsvis oppdragsleder og arbeidslivskoordinator ved Handelshøyskolen, Campus Drammen.

– Det er viktig at bedriftene ser verdien av økt kompetanse blant egne medarbeidere og ledere. Lederkursene er ett av mange samarbeidsprosjekt vi har med Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette er et lavterskelprogram som vi har kjørt siden 2014 der ledere møtes seks ettermiddager i løpet av en periode for å få faglig påfyll. Totalt har over 120 ledere blitt kurset gjennom dette opplegget de siste årene, opplyser prosjektleder Cecilie Brunsell hos Næringsforeningen i Drammensregionen.

Endringsledelse og digitalisering

Oppdragsleder Inger Lise Nes påpeker at det er endringsledelse og digitalisering som er de klart meste aktuelle temaene og satsingsområdene for tiden. – Vi har nå et eget studietilbud som nettopp handler om dette. For tiden er det syv kommuner i Kongsberg-regionen, med til sammen 45 kommunale ledere, som deltar i studieopplegget. Etterhvert vil vi også kjøre et lignende opplegg i Drammen, forteller Nes.

Arbeidslivskoordinator Trond Østgaard opplyser at høyskolen også er veldig opptatt av å koble kompetanse og utdanning innen fagfeltene økonomi og teknologi. – Det blir mer og mer viktig å integrere disse to studieretningen for å forstå sammenhengene og lære av hverandre. Vi har derfor nå et tilbud om en egen «industrimaster» som man kan ta på deltid over tre år. Målet er at vi skal ha 320 industrimaster-studenter fordelt på de ulike campusene innen 2023, sier Østgaard.

Få studentene tilbake

Høyskolen satser også på å knytte studentene nærmere arbeidslivet. – I samarbeid med næringsforeningen har vi et trainee-program for nyutdannede og et mentorproram der studentene har mentorer fra arbeidslivet underveis i studietiden. I tillegg har vi også studenter som er ute i såkalte «internship» på ulike arbeidplasser, opplyser Østgaard.

Prosjektleder Beate Ryttersveen Sand legger til at næringsforeningen nå vil intensivere arbeidet med å få til en tettere kontakt mellom studentene og næringslivet mens de ennå studerer i Drammen. – Dette vil øke sjansene for at studentene ønsker å komme tilbake til Drammen når de er ferdig utdannet og at næringslivet i regionen da vil benytte seg av deres kompetanse, påpeker Sand.

Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.