Må være kunnskapsdrevet

Dame som holder presentasjon. Foto

– Vi må ha kunnskapsdrevet innovasjon i helsenæringen for å sikre fremtiden.

Det sier strategirådgiverne i konsulentselskapet Nofas AS i Drammen, et selskap som har spesialisert seg på strategirådgivning og finansiering av FoU- og innovasjonsprosjekter. Nofas besitter landets største kompetansemiljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter.

Selskapet har kommet langt i videreutviklingen av sin konsulentvirksomhet til også å omfatte analyse- og rådgivningsarbeid rettet mot strategi, innovasjon og forretningsutvikling i offentlig sektor og i næringslivet. Og de siste årene har Nofas økt fokuset på helseområdet, basert på økende kompleksitet og stadig større utfordringer for helsevesenet og aktører innen helse.

Kunnskapsdrevet helseinnovasjon

Rådgiverne følger utviklingen i Drammensregionen tett, og nå ønsker de også å bidra i utviklingen av nytt sykehus og ikke minst den nye helseklyngen i Drammen som er under planlegging.

– Helse er et viktig område for kompetanseutvikling og næringsvekst i Norge. Vi mener at kunnskap avler kunnskap og samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer vil være viktige suksessfaktorer i tiden fremover. Den forventede eldrebølgen er blant elementene som utfordrer private og offentlige virksomheter til å tenke nytt om egne tjenester og fremgangsmåter. Her vil innovasjonsprosesser og samarbeid mellom offentlige og private være avgjørende for at vi kan ta riktige valg i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, påpeker strategidirektør Hans I. Laukli i Nofas.

Nytenking

En av strategirådgiverne i Nofas har nettopp startet på et doktorgradsprogram om innovative offentlige anskaffelser innen helsevesenet i samarbeid med Universitetet i Oslo. – Ambisjonen er å skissere nye, innovative prinsipper og rammeverk for fremtidens anskaffelser på feltet. Vi ser for oss at tilsvarende nytenking må til for å etablere en kunnskapsdrevet, fremoverlent og konkurransedyktig helsenæring – kanskje med utspring fra Brakerøya i Drammen, påpeker Laukli.

Tekst: Per-Jan Brekke | Foto: Simen Falck Evensen

Forsiden til magasinet Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.